Ekumenická bohoslužba slova

    Ekumenická bohoslužba slova za jednotu kresťanov dňa 23. januára 2024
    Začiatok (dátum, čas):23. 1. 2024, 18:00
    Koniec (dátum, čas):23. 1. 2024, 20:00

    Pozývame vás na Ekumenickú bohoslužbu slova za jednotu kresťanov dňa 23. januára 2024 o 18.00h na Historickú radnicu, Hlavná 59, Košice. Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je od 18. do 25. januára.
    Centrum pre ekumenický dialóg pri Teologickej fakulte Košice