Kolokvium kazuistík 2024

  Dňa 04.04.2024 sa v priestoroch Teologickej fakulty v Košiciach, v miestnosti C4 uskutoční už ôsma medzinárodná vedecko-odborná konferencia s názvom „Kolokvium kazuistík 2024“.
  Začiatok (dátum, čas):4. 4. 2024, 8:30
  Koniec (dátum, čas):4. 4. 2024, 16:00

  „Kolokvium kazuistík 2024“

  Dňa 04.04.2024 sa v priestoroch Teologickej fakulty v Košiciach, v miestnosti C4 uskutoční už ôsma medzinárodná vedecko-odborná konferencia s názvom „Kolokvium kazuistík 2024“, na ktorej naša fakulta, tak ako po minulé roky, aktívne participuje.

  Prídite si vypočuť príspevky, ktoré budú prezentovať živé príbehy, svedectvá a intervenčnú pomoc v aplikačnej praxi sociálnej práce, ale i v širšom multidisciplinárnom kontexte.

  Viac informácii je v tomto dokumente.