Konferencia Sociálna práca v súčasnej spoločnosti II.

  Srdečne pozývame na ON-LINE medzinárodnú vedeckú konferenciu  Sociálna práca v súčasnej spoločnosti II., 29.11.2022.
  Začiatok (dátum, čas):29. 11. 2022, 9:00
  Koniec (dátum, čas):29. 11. 2022, 14:00
  Vážené kolegyne a kolegovia,
  srdečne Vás pozývam na ON-LINE medzinárodnú vedeckú konferenciu                     
                            Sociálna práca v súčasnej spoločnosti II.
  ktorá je príležitosťou na interpretáciu aktuálnych problémov v spoločnosti a na nové inovatívne metódy, techniky a empirické výskumy, ktoré sa zaoberajú problematickými oblasťami jednotlivcov, rodín, skupín, komunít a celej spoločnosti. 
  Medzinárodná vedecká konferencia sa bude konať dňa 29. 11. 2022 od 9,00 hod. v on-line virtuálnom priestore.
  Vaše prihlášky posielajte do: 20.11.2022
  Vaše príspevky posielajte do: 29.11.2022 
  na mailovú adresu: budayova@gmail.com,  alebo zuzana.budayova@ku.sk 
  Účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii je bezplatná, príspevky autorov budú publikované v zborníku so samostatným ISBN a v zborníku abstraktov so samostatným ISBN.
  Informáciu o MVK "Sociálna práca v súčasnej spoločnosti II." kľudne prepošlite svojim kolegom, ale i študentom, ktorí chcú vystúpiť na online konferencii a publikovať svoj príspevok.
  Nižšie sú uvedené úvodné informácie potrebné pre publikovanie:
   
  Z. Budayová