O bratstve a sociálnom priateľstve vo svetle ekumenického pohľadu a odkaz života Bl. Sáry Salkahazi

  O bratstve a sociálnom priateľstve vo svetle ekumenického pohľadu a odkaz života Bl. Sáry Salkahazi
  Začiatok (dátum, čas):14. 11. 2023, 8:00
  Koniec (dátum, čas):14. 11. 2023, 13:00

  TEOLOGICKÁ FAKULTA KATOLÍCKEJ UNIVERZITY V RUŽOMBERKU - KATEDRA SPOLOČENSKÝCH VIED

  VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY - ÚSTAV BL. Z. G. MALLU KOŠICE

  TEOLOGICKÁ FAKULTA TRNAVSKEJ UNIVERZITY

  EKUMENICKÉ SPOLOČENSTVO CIRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLOČNOSTÍ NA ÚZEMÍ MESTA KOŠICE

  SPOLOČNOSŤ SOCIÁLNYCH SESTIER

  INŠTITÚT APLIKOVANEJ ETIKY PROF. ALEXANDRA SPESZA

  V á s p o z ý v a j ú  n a m e d z i n á r o d n u  v e d e c k ú  k o n f e r e n c i u

  O bratstve a sociálnom priateľstve vo svetle ekumenického pohľadu a odkaz života Bl. Sáry Salkahazi

  14. november 2023
  Teologická fakulta v Košiciach,
  Hlavná 89, Košice - Aula TF

  Plagát

  Pokyny k písaniu príspevkov.docx

  Návratka - prihláška.docx