Pozývame na diakonské a kňazské vysviacky do košickej katedrály absolventov TF KU

  diakonská vysviacka bude v piatok, 14.6.2024 o 10.00 hod., kňazská vysviacka v sobotu, 15.6.2024 o 10.00 hod. v Dóme sv. Alžbety
  Začiatok (dátum, čas):14. 6. 2024, 10:00
  Koniec (dátum, čas):15. 6. 2024, 12:00
  Usporiadateľ:Teologická fakulta

  Pozývame na diakonské a kňazské vysviacky do košickej katedrály absolventov TF KU:

  diakonská vysviacka bude v piatok, 14.6.2024 o 10.00 hod.

  novokňazi príjmu sviatostné kňazstvo v sobotu, 15.6.2024 o 10.00 hod.

  „Bratia, znovu objavme, že duchovný život sa stáva slobodným a radostným nie vtedy, keď zachraňujeme formy a šijeme záplaty, ale keď prenechávame iniciatívu Duchu a zverení jeho zámerom sme disponovaní slúžiť tam, kde a ako sa to od nás žiada: naše kňazstvo nerastie látaním, ale prekypovaním!“

  pápež František

  Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach

  Dekanát TF KU