Prednáška - Umelá inteligencia, dobrý sluha a zlý pán?

  TF KU pozýva 21.3.2023 študentov, vysokoškolských učiteľov, výskumníkov a širokú verejnosť na vedecko-popularizačnú prednášku: Umelá inteligencia – dobrý sluha a zlý pán?
  Začiatok (dátum, čas):21. 3. 2023, 13:00
  Koniec (dátum, čas):21. 3. 2023, 16:00

  Teologická fakulta v Košiciach, Katolícka univerzita v Ružomberku pozýva študentov, vysokoškolských učiteľov, výskumníkov a širokú verejnosť na vedecko-popularizačnú prednášku:

  Umelá inteligencia – dobrý sluha a zlý pán?

  Prednášajúci: ThLic. Ing. Peter Šantavý, PhD., CMBF UK Bratislava

  Čas a miesto: Teologická fakulta v Košiciach, 21.03.2023, zasadacia miestnosť II. poschodie TF KU, 13.00-16.00h.