Prezentácia publikácie Jezuita JUDr. František Paňák SJ - apoštol Košíc 5.3.2024

  Knihu predstaví jej zostavovateľ Mgr. František Neupauer, PhD. a cirkevný historik ThDr. Cyril Hišem, PhD.
  Začiatok (dátum, čas):5. 3. 2024, 17:00
  Koniec (dátum, čas):5. 3. 2024, 19:00
  Usporiadateľ:Teologická fakulta

  Ústav pamäti národa v spolupráci s Múzeom obetí komunizmu a TFKU vás pozývajú na prezentáciu publikácie JEZUITA JUDr. FRANTIŠEK PAŇÁK SJ APOŠTOL KOŠÍC

  Knihu predstaví jej zostavovateľ Mgr. František Neupauer, PhD. a cirkevný historik ThDr. Cyril Hišem, PhD.

  Sprievodné slovo: František Sočufka SJ

  Podujatie sa uskutoční 5. marca 2024 o 17.00 hod. v Múzeu obetí komunizmu, Moyzesova 24, Košice.

  Zborník Jezuita JUDr. František Paňák SJ - apoštol Košíc predstavuje životné osudy predsedu slovenského študentského spolku Detvan v Prahe, jezuitu, politického väzňa a v záznamoch ŠtB evidovanej „nepriateľskej osoby“.

   

  V úvodnej časti publikácie jeho životný profil popisujú historici a pamätníci. Nasleduje séria autentických dokumentov v podobe článkov Františka Paňáka napísaných pod viacerými pseudonymami. Vďaka zachovalým listom z rodinných archívov môžeme spoznávať Františka Paňáka a jeho záujem o blízku rodinu, a to už od jeho študentských čias v Levoči, až po posledné obdobie života v Košiciach. Nechýba bohatý dokumentačný a obrazový materiál z rodinných archívov, archívov v Martine, v Prahe i z archívu ÚPN v Bratislave.

   

  František Paňák je považovaný za jednu z najvýraznejších osobností metropoly východného Slovenska v časoch normalizácie. Nazývajú ho Anjelom, či Apoštolom Košíc. Svojimi postojmi ovplyvnil viacero osobností, zvlášť kňazov košickej diecézy, no rovnako aj rehoľníkov a rehoľníčky, laikov i spoločensky a politiky aktívne osobnosti.