Veni Sancte 2023 na TF KU

    Pozývame dňa 25. 9. 2023, 19:00 na slávnostné Veni Sancte na TF KU.
    Začiatok (dátum, čas):25. 9. 2023, 19:00
    Koniec (dátum, čas):25. 9. 2023, 20:00

    Teologická fakulta KU v Ružomberku, Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach a Univerzitné pastoračné centrum sv. Košických mučeníkov v Košiciach v spolupráci s Ekumenickým spoločenstvom cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice Vás srdečne pozývajú dňa 25. 9. 2023, 19:00 na slávnostné Veni Sancte.

    Hlavným celebratom bude Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup a metropolita, predseda KBS. Pri sv. omši bude zároveň odovzdaný menovací dekrét doc. ThDr. Radoslavovi Lojanovi, PhD., súčasnému dekanovi TF KU, ktorý povedie TF KU aj v ďalšom funkčnom období.