Výstava Prázdna stolička

  V Átriu TF KU v Košiciach od 26. marca 2024 - 7. apríla 2024
  Začiatok (dátum, čas):26. 3. 2024, 8:31
  Koniec (dátum, čas):7. 4. 2024, 10:31
  Usporiadateľ:Teologická fakulta

  V Átriu TF KU v Košiciach od 26. marca 2024 - 7. apríla 2024

  Výstava sprostredkúva informácie  o projekte, fotografie, ktoré zobrazujú Prešov v r. 1939 – 1945, EKG pred a po bombardovaní, zoznamy žiakov z Výročnej správy EKG 1939/40 s vyznačenými  študentmi židovského vierovyznania, spomienky bývalých študentov, báseň Óda na matiku napísanú v r. 1939/40 žiakom sexty Karolom Šoltésom z Raslavíc, ako aj fotografie tried a spolužiakov p. Eleny Faklovej, rod. Maradíkovej, ktorá bola v danom období žiačkou kvarty.   Hlavným cieľom celej aktivity je, aby sa na Slovensku už nikdy nezopakovalo to, že školu museli opustiť žiaci pre svoj pôvod. S výstavou sú inštalované aj grafiky bývalého žiaka školy Tobiáša Cingeľa na tému Prázdna stolička, dobová školská lavica, oblečenie pre chlapcov a dievčatá, zachované dobové dokumenty, plagáty, knihy s témou holokaustu zo školskej knižnice a i. Ďalšie info je na plagáte.

  Kurátorky výstavy: Ľ. Kónyová, Z. Kmeciková

  Organizátori: TF KU, Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove, Židovská náboženská obec PO, Košice