ThDr. Ing. Anton Babják, PhD.

  Informatik, referent IKT, Asistent
  ThDr. Ing. Anton Babják, PhD.

  Kde ma nájdete

  Teologická fakulta, Dekanát TF

  Hrabovská cesta 1A
  034 01, Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón: +421917 649 897
  Email: anton.babjak@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Utorok
  10:30 - 11:30
  Štvrtok
  10:30 - 11:30

  Profesijná charakteristika

  Vzdelanie:

  1974 – 1978    - Gymnázium Michalovce

  1978 – 1983    - Elektrotechnická fakulta Vysokej školy technickej  Košice, odbor Elektronické počítače (Ing.)

  1990 – 1994    - Rímskokatolícka Cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Teologický Inštitút Spišská Kapitula (Mgr.)

  2002 – 2004    - Wydział teologii, Kul Lublin, licenciátne štúdium (ThLic.)

  2005 – 2008   - TF KU v Ružomberku, doktorandské štúdium (ThDr., PhD.)

   

  Priebeh zamestnania

  Odborné a pedagogické:

  1983 – 1984    - Základná vojenská služba

  1984 – 1985    - programátor v Ústave výpočtovej techniky Vysokých škôl Košice

  1985 – 1990    - systémový programátor podniku Datasystém Košice

  1994 – 2004  UK, RK CMBF – TI, Košice (študijný referent)

  1996 – 1997  UK, RK CMBF – TI, Košice (asistent)

  2004 – 2007  Ústav IKT, KU v Ružomberku, (riaditeľ)

  2007 – 2011  prodekan TF KU

  2007 -            KU v Ružomberku, TF Košice, (odb. asistent na Katedre praktickej teológie)

  Kňazská a pastoračná služba:

  1994 – kňazská vysviacka

  1994 – 1995   Košice nad Jazerom, kaplán

  1995 – 1997  Svinica, administrátor

  1998 – 2004  Seminárny kostol Košice, kaplán

  2008 – 2009  Drienov, výpomocný duchovný

  2009 - 2011  Seminárny kostol Košice, kaplán

  2011 - 2012  Košice-Krásna, výpomocný duchovný

  2012 - 2019  Rozhanovce, výpomocný duchovný

  2019 -           Ruskov, výpomocný duchovný

   

  Názov a adresa pracoviska: Teologická fakulta KU, Hlavná 89,  041 21 Košice

  Elektronická adresa: anton.babjak(zav)ku.sk

  Odkazy na doplňujúce informácie o odbornom profile pedagóga (napr. osobná webová stránka):

  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8025

  http://ludia.ku.sk/person.xhtml?id=anton.babjak(zav) ku.sk

   

  Vedenie záverečných Bc a Mgr prác:

  Počet vyškolených absolventov 1. stupňa: 9

  Počet vyškolených absolventov 2. stupňa: 9

  Počet vyškolených absolventov 3. stupňa: 0

   

  Vedenie predmetov (názov, stupeň, ročník):

  -         predmet 1,  stupeň,  ročník

  -         Informatika 1, 1 stupeň, 1. ročník

  -         Informatika 2, 1. stupeň, 1. ročník

  -         Informatika 3, 2. stupeň, 2 ročník

  -         Masmediálna komunikácia, 2. stupeň, 1 ročník

  -         Vplyv médií na rodinu, 2. stupeň, 1 ročník

  -         Dokumenty Cirkvi o médiách, 2. stupeň, 1 ročník

   

  Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

  1. KUL Jana Pawla II, Lublin, Poľsko, od 5.5. do 9.52014, Erasmus – výučba učiteľa – prednášky na tému: základy v oblasti mediálneho vzdelávania, vplyv médií na rodinu

  2. Uniwersytet Śląski, Katowice, Poľsko, od 24.4. do 27.4.2017, , Erasmus+  – výučba učiteľa – prednášky na tému: základy v oblasti mediálneho vzdelávania, vplyv médií na rodinu

  3. člen rady časopisu „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych“, Wrocław, Polsko (ISSN 1426-3777) (od 2015) in  https://www.fides.org.pl/index.php/2016-03-09-13-04-30/o-czasopismie

   

  Účasť v radách:

  člen CANET - metropolitná internetová sieť mesta Košice (1997- )

  člen VR TF KU (2008-2011)

  člen rady EUNIS (2004-2007) za KU v Ružomberku

  člen SANETu (2004-2007) za KU v Ružomberku

  člen komisie pre projekty MŠ SR (2004-2007) za KU v Ružomberku

  člen rady časopisu „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych“, Wrocław, Polsko (ISSN 1426-3777) (od 2015) in  https://www.fides.org.pl/index.php/2016-03-09-13-04-30/o-czasopismie

   

  Ďalšie aktivity:

  referent pre IKT, správa počítačovej siete, databáz a informačných systémov, web stránky ktfke.sk, poštový a sieťové servery, e learning moodle.tf.ku.sk