ThDr. Ing. Anton Babják, PhD.

Vedúci katedry, Katedra praktickej teológie TF
ThDr. Ing. Anton Babják, PhD.

Kde ma nájdete

Katedra praktickej teológie

Hlavná 89
041 21 Košice

Kancelária:
Telefón: +421917 649 897
Email: anton.babjak@ku.sk

Konzultačne hodiny

Pondelok
10:00 - 11:00
Streda
14:00 - 15:00

Profesijná charakteristika

Vzdelanie:

1974 – 1978    - Gymnázium Michalovce

1978 – 1983    - Elektrotechnická fakulta Vysokej školy technickej  Košice, odbor Elektronické počítače (Ing.)

1990 – 1994    - Rímskokatolícka Cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Teologický Inštitút Spišská Kapitula (Mgr.)

2002 – 2004    - Wydział teologii, Kul Lublin, licenciátne štúdium (ThLic.)

2005 – 2008   - TF KU v Ružomberku, doktorandské štúdium (ThDr., PhD.)

 

Priebeh zamestnania

Odborné a pedagogické:

1983 – 1984    - Základná vojenská služba

1984 – 1985    - programátor v Ústave výpočtovej techniky Vysokých škôl Košice

1985 – 1990    - systémový programátor podniku Datasystém Košice

1994 – 2004  UK, RK CMBF – TI, Košice (študijný referent)

1996 – 1997  UK, RK CMBF – TI, Košice (asistent)

2004 – 2007  Ústav IKT, KU v Ružomberku, (riaditeľ)

2007 – 2011  prodekan TF KU

2007 -            KU v Ružomberku, TF Košice, (odb. asistent na Katedre praktickej teológie)

Kňazská a pastoračná služba:

1994 – kňazská vysviacka

1994 – 1995   Košice nad Jazerom, kaplán

1995 – 1997  Svinica, administrátor

1998 – 2004  Seminárny kostol Košice, kaplán

2008 – 2009  Drienov, výpomocný duchovný

2009 - 2011  Seminárny kostol Košice, kaplán

2011 - 2012  Košice-Krásna, výpomocný duchovný

2012 - 2019  Rozhanovce, výpomocný duchovný

2019 -           Ruskov, výpomocný duchovný

 

Názov a adresa pracoviska: Teologická fakulta KU, Hlavná 89,  041 21 Košice

Elektronická adresa: anton.babjak(zav)ku.sk

Odkazy na doplňujúce informácie o odbornom profile pedagóga (napr. osobná webová stránka):

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8025

http://ludia.ku.sk/person.xhtml?id=anton.babjak(zav) ku.sk

 

Vedenie záverečných Bc a Mgr prác:

Počet vyškolených absolventov 1. stupňa: 9

Počet vyškolených absolventov 2. stupňa: 9

Počet vyškolených absolventov 3. stupňa: 0

 

Vedenie predmetov (názov, stupeň, ročník):

-         predmet 1,  stupeň,  ročník

-         Informatika 1, 1 stupeň, 1. ročník

-         Informatika 2, 1. stupeň, 1. ročník

-         Informatika 3, 2. stupeň, 2 ročník

-         Masmediálna komunikácia, 2. stupeň, 1 ročník

-         Vplyv médií na rodinu, 2. stupeň, 1 ročník

-         Dokumenty Cirkvi o médiách, 2. stupeň, 1 ročník

 

Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

1. KUL Jana Pawla II, Lublin, Poľsko, od 5.5. do 9.52014, Erasmus – výučba učiteľa – prednášky na tému: základy v oblasti mediálneho vzdelávania, vplyv médií na rodinu

2. Uniwersytet Śląski, Katowice, Poľsko, od 24.4. do 27.4.2017, , Erasmus+  – výučba učiteľa – prednášky na tému: základy v oblasti mediálneho vzdelávania, vplyv médií na rodinu

3. člen rady časopisu „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych“, Wrocław, Polsko (ISSN 1426-3777) (od 2015) in  https://www.fides.org.pl/index.php/2016-03-09-13-04-30/o-czasopismie

 

Účasť v radách:

člen CANET - metropolitná internetová sieť mesta Košice (1997- )

člen VR TF KU (2008-2011)

člen rady EUNIS (2004-2007) za KU v Ružomberku

člen SANETu (2004-2007) za KU v Ružomberku

člen komisie pre projekty MŠ SR (2004-2007) za KU v Ružomberku

člen rady časopisu „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych“, Wrocław, Polsko (ISSN 1426-3777) (od 2015) in  https://www.fides.org.pl/index.php/2016-03-09-13-04-30/o-czasopismie

 

Ďalšie aktivity:

referent pre IKT, správa počítačovej siete, databáz a informačných systémov, web stránky ktfke.sk, poštový a sieťové servery, e learning moodle.tf.ku.sk