prof. ThDr. Edward Zygmunt Jarmoch, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Profesor
  prof. ThDr. Edward Zygmunt Jarmoch, PhD.

  Kde ma nájdete

  Teologický inštitút KU v Spišskom Podhradí

  Spišská Kapitula 12
  05304 Spišské Podhradie

  Kancelária: A 229
  Telefón: 053/419 41 11
  Email: edward.zygmunt.jarmoch@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Pondelok
  09:00 - 11:30
  Štvrtok
  14:00 - 16:00

  ResearchGateORCIDSCOPUS

  Profesijná charakteristika

   Základné údaje

  Priezvisko, meno, tituly 

  prof. dr hab. Edward Jarmoch

  Rok narodenia 

  1953

  Názov a adresa pracoviska 

  Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Katedra spoločenských vied,  Teologický inštitút v Spišskom Podhradí, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka KU v Spišskom Podhradí, Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie

  Funkcia (pracovná pozícia) 

  profesor

  E-mailová adresa  

  edwardzygmunt@poczta.fm

  Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl 

  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25736

  Názov študijného odboru, v ktorom pôsobí na vysokej škole 

  Sociálna práca

  ORCID iD 

  000 0002 8351 9830

  Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

   

  Názov vysokej školy alebo inštitúcie

  Rok

  Odbor a program

  Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 

  Wyższe Seminarium Duchowne w Siedlcach

  1978

  Teologia

  Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

  Instytut Studiów nad Rodzidzą przy  ATK w Warszawie

  1983

  Náuka o rodine

  Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

  Akademia teologii katolickiej w Warszawie

  1987

  Katolícka teológia – sociológia

  Titul docent

  Państwowy Uniwersytet Miński

  2004

  Sociologické vedy

  Titul profesor

  Katolicki Uniwersytet w Rożemberku Słowacja

  2010

  Sociálna práca

  Titul DrSc.

   

   

   

  Súčasné a predchádzajúce zamestnania

  Zamestnanie/funkcia

  Inštitúcia

  Časové vymedzenie

  vysokoškolský pedagóg/profesor

  TF KU Košice, Spišské Podhradie

  2016 do teraz

  vysokoškolský pedagóg/profesor

  Wydzial Humanisticny, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

  2010-2016

  vysokoškolský pedagóg / docent

  Wydzial Humanisticny, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

  2004-2010

  vysokoškolský pedagóg/odborný asistent

  Wydział Kościelnych nauk Historyczych i Społecznych, UKSW w Warszawe

  1996 -2004

  Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

  Popis aktivity/názov kurzu/iné

  Názov inštitúcie

  Rok

   

   

   

   

   

   

  Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

  Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov

  Názov profilového predmetu

  Študijný program

  Stupeň

  Študijný odbor

  Formy misijnej práce

  Charitatívna a misijná práca

  III.

  Sociálna práca

  Kresťanská sociálna práca

  Charitatívna a misijná práca

  III.

  Sociálna práca

  Úvod do doktorandského štúdia

  Charitatívna a misijná práca

  III.

  Sociálna práca

  Špecializované sociálne poradenstvo

  Charitatívna a misijná práca

  III.

  Sociálna práca

  Metódy a techniky sociálnej práce

  Sociálna práca

  II.

  Sociálna práca

  Charitatívna práca

  Sociálna práca

  II.

  Sociálna práca

  Dejiny sociologického myslenia

  Sociálna práca

  I.

  Sociálna práca

  Úvod do základov sociálnej práce

  Sociálna práca

  I.

  Sociálna práca

   

   

   

   

  V.4. Prehľad vedených záverečných prác

   

  Bakalárske (prvý stupeň)

  Diplomové (druhý stupeň)

  Dizertačné (tretí stupeň)

  Počet aktuálne vedených prác

  2

  1

  2

  Počet obhájených prác

  60

  320

  10