Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá - CEEPUS

    Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá (CEEPUS) podporuje akademické mobility v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe. Program umožňuje rozvíjať spoluprácu slovenských a zahraničných vysokých škôl pomocou vytvárania akademických sietí, v rámci ktorých sa uskutočňuje vedecko-výskumná spolupráca a realizujú sa mobility študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov.

    Schválené siete s účasťou Katolíckej univerzity v Ružomberku:

    HU 28: Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta

    Koordinátor na PF KU: doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD., marketa.rusnakova@ku.sk

    AT 502: Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Inštitút aplikovanej etiky

    PL 702: Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Inštitút aplikovanej etiky

    Koordinátor na TF KU: ThLic. Martin Taraj, PhD., martin.taraj@ku.sk