„Formovať myseľ a srdce“ sa dá aj cez leto – a platí to aj pre pedagógov

    „Formovať myseľ a srdce“ sa dá aj cez leto – a platí to aj pre pedagógov

    Epidémia pozastavila na dlhšie obdobie medzinárodné kontakty, ktoré naša KU udržiava s partnerskými inštitúciami po celom svete. Napriek viacerým komplikáciám sa ale tento rok podarilo pedagógovi a prodekanovi Teologickej fakulty Dr. Pavlovi Hraboveckému vycestovať na americkú University of Notre Dame, kde počas jedného mesiaca pôsobil ako pozvaný výskumník na Nanovic Institute for European Studies.

                V čase od 1. do 30.júla patril medzi štyroch výskumníkov z katolíckych univerzít Slovenska, Maďarska, Poľska a Ukrajiny, ktorí sa venovali výskumu v archívoch a spolupráci s profesormi na University of Notre Dame. Táto univerzita má výnimočnú archívnu zbierku dokumentov a predmetov týkajúcich sa spisovateľa, novinára, filozofa a teológa G.K Chestertona, ktorému sa Dr. Hrabovecký venuje už dlhší čas profesionálne. Okrem toho mal možnosť skúmať špeciálnu kolekciu dokumentov týkajúcich sa Druhého vatikánskeho koncilu, ktorá sa rovnako nachádza v archívoch tejto prestížnej univerzity.

                Prodekan Teologickej fakulty Pavol Hrabovecký sa zúčastnil aj týždňového školenia lídrov katolíckych univerzít v dňoch 9.-17.7.2021. Tento program organizovaný Nanovic Institute for European Studies je zameraný na formovanie vodcovských zručností, strategické plánovanie univerzít, personálny aj tímový rozvoj, fundraising a ďalšie potrebné schopnosti, ktoré potrebuje pracovník vo vedúcej pozícii na univerzite. Lektormi tohto programu boli renomovaní odborníci z univerzity ako aj praxe. Týždňový kurz napomohol nielen intelektuálnemu rozvoju, ale aj k výmene cenných skúseností a profesionálnych partnerstiev medzi univerzitami strednej a východnej Európy.

    Dr. Pavol Hrabovecký, S.T.D.