Dr. Pavol Hrabovecký, S.T.D.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
  Dr. Pavol Hrabovecký, S.T.D.

  Kde ma nájdete

  Katedra systematickej teológie

  Hlavná 89
  04121 Kosice

  Kancelária: 102/D
  Telefón: +421556836121
  Email: pavol.hrabovecky@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Streda
  09:00 - 11:00

  ORCIDAcademia.eduWOS ResearcherSCOPUS

  Profesijná charakteristika

  ŠTÚDIUM:

  1. Magisterské:

  2002-2008 – Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave/Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Košice 

  Odbor: Katolícka teológia (Mgr.)

  HRABOVECKÝ, P. Základná teológia v dielach F.M. Dostojevského (2008).

   

  1. Licenciátne:

  2009-2011 – Catholic University of America, Washington, DC, U.S.A. 

  Odbor: Systematická teológia, (S.T.L.)

  HRABOVECKÝ, P. John Henry Newmans Essay on the Development of Christian Doctrine in Relation to Gilbert Keith Chestertons Orthodoxy (2011).

   

  1. Doktorandské:

  2011-2014 Pontificia Universita San Tommaso dAquino „Angelicum“, Rím 

  Odbor: Dogmatická/Fundamentálna teológia, (S.T.D. „Summa cum laude“)

  HRABOVECKÝ, P. The Role of Reason in Defending Faith: A Comparison of John Milbank and Gilbert Keith Chesterton (2014).

   

  PEDAGOGICKÉ PÔSOBENIE:

  2019-  odborný asistent na katedre systematickej teológie TF KU

  2021 - pozvaný výskumník na Nanovic Institute of European Studies, University of Notre Dame, Indiana, U.S.A.

   

  ODBORNÁ ČINNOSŤ:

  2015-2020 šéfredaktor časopisu Verbum, časopis pre kresťanskú kultúru

  2017-  tajomník sekcie Kňazi pre mladých, Arcibiskupstvo Košice

  2017-  člen Komisie pre permanentnú kňazskú formáciu, Arcibiskupstvo Košice

  2021 - teologický poradca diecéznej a národnej fázy Synody o synodalite 2021-2023

  2022- člen edičného tímu Národnej slovenskej syntézy Synody o synodalite

  2023- člen Presbyterskej rady Arcibiskupstva Košice

  2023- redaktor Roczniki Humanistyczne, KUL Lublin, Poľsko

  2024- teologický poradca Liturgickej komisie KBS

  2024- teologický konzultant Konferencie biskupov Slovenska

   

  ČLENSTVO:

  2019- Slovenská spoločnosť pre katolícku teológiu 

  2019- European Society For Catholic Theology