Univerzita tretieho veku na TFKU

  Do 1. októbra sa dá prihlásiť na program Univerzity tretieho veku TFKU. Názov vzdelávacieho programu UTV: Filozoficko-teologické základy.

  Do 1. októbra sa dá prihlásiť na program Univerzity tretieho veku TFKU

   

  Názov vzdelávacieho programu UTV: Filozoficko-teologické základy

   

  Dĺžka trvania: 3 roky

  Garant: doc. PhDr. Mgr. Ján Knapík, PhD.

  Miesto: Košice

   

  Anotácia: 

  Súčasťou štúdia sú prednášky z morálnej teológie, fundamentálnej teológie, dogmatickej teológie, biblických vied, filozofie, kanonického práva, spirituality, cirkevných dejín, liturgiky, katechetiky, misiológie, sociológie.

  Okrem toho na začiatku každého semestra ponúkame študentom prednášku, ktorá presahuje záber študijného programu a má obyčajne duchovný charakter alebo sa viaže k nejakej dôležitej udalosti týkajúcej celospoločenského duchovného diania. V týchto prípadoch využívame aj prednášajúcich z externého prostredia.

  Na konci každého zimného semestra organizujeme pre všetkých študentov UTV duchovnú obnovu a po nej kultúrny program a spoločenské stretnutie študentov s vedením Teologickej fakulty.

   Ďalšie informácie sú na web stránke:

  alebo