PhDr. ThLic. Martin Taraj, PhD.

  Prorektor, Prorektor pre vzdelávanie, Univerzitný docent
  PhDr. ThLic. Martin Taraj, PhD.

  Kde ma nájdete

  Teologický inštitút KU v Spišskom Podhradí

  Katolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta 1A
  034 01 Ružomberok

  Kancelária: Rektorát 3.03
  Telefón: +421 53 419 41 26, +421 918 722 078
  Email: martin.taraj@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Utorok
  10:00 - 14:00
  Streda
  13:00 - 17:00
  Štvrtok
  10:00 - 14:00

  ResearchGateORCIDWOS ResearcherSCOPUS

  Profesijná charakteristika

  VZDELANIE                              

  2005-2011 Katolícka univerzita v Ružomberku

  Teologická fakulta, Teologický inštitút v Spišskom Podhradí

  Študijný odbor: Katolícka teológia – „Mgr.“ 

   

  2014-2016 Katolícka univerzita v Ružomberku 

  Teologická fakulta v Košiciach

  Študijný odbor: Katolícka teológia – „ThLic.“

   

  2016-2017 Katolícka univerzita v Ružomberku 

  Teologická fakulta v Košiciach

  Študijný odbor: Katolícka teológia – „PhD.“ 

   

   2017-2019 Katolícka univerzita v Ružomberku 

  Teologická fakulta v Košiciach

  Študijný odbor: Sociálna filozofia – „Mgr.“

   

   2022-2022 Prešovská univerzita v Prešove 

  Gréckokatolícka teologická fakulta 

  Študijný odbor: Religionistika – „PhDr.“

   

  PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

  08/2014 – 09/2017 Referent rektorátu Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí

  02/2017 – 09/2017 Študijný referent Teologického inštitútu v Spišskom Podhradí

  09/2017 – 09/2019 Koordinátor Erasmus+ na Teologickej Fakulte, Katolíckej univerzity v Ružomberku

  10/2017 – 09/2019 Prodekan TF KU pre mobility - mimoriadne poverený dekanom

  od 09/2017 Tajomník študijného oddelenia Teologického inštitútu v Spišskom Podhradí

  10/2017 - 02/2022 Odborný asistent pre študijný odbor katolícka teológia na TF KU v Ružomberku, pracovisko TI Spišské Podhradie

  od 01/2019 - 10/2022 Prodekan Teologickej fakulty KU v Ružomberku pre mobility a rozvoj 

  od 02/2022 Funkčné miesto docent pre študijný odbor Teológia na TF KU v Ružomberku, pracovisko TI Spišské Podhradie

  od 10/2022 Prorektor pre vzdelávanie na KU

   

  ČLENSTVÁ

  2016 - 2018 Člen Asociácie doktorandov Slovenska

  2018 - 2019 Člen Akademického senátu Teologickej fakulty KU v Ružomberku

  od 10.09.2018 Člen Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego (PL)

  od 26.10.2018 Člen projektového tímu Implementácie systému riadenia kvality na KU

  od 29.11.2019 Viceprezident Internationale Wissenschaftliche Gesellschaft Dortmund (DE)

  od 29.11.2019 Člen redakčnej rady vedecko-metodického časopisu New Pedagogical Thought (UA)

  od 01.03.2020 Člen Vedeckej rady Teologickej fakulty KU v Ružomberku

  od 01.10.2020 Člen redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu: Project approach in the didactic process of Universities - International Dimension (UA-DE-PL-SK)

  od 02.12.2021 Člen správnej rady Cor Sancti Martini, n.o.

  od 10/2022 Člen Vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku

  od 10/2022 Člen Asociácie Univerzít tretieho veku na Slovensku

  od 10/2022 Člen Rady pre vzdelávanie a výchovu pri Rade vysokých škôl Slovenskej republiky

  od 11/2022 Člen Etickej komisie Katolíckej univerzity v Ružomberku

   od 03/2023 Člen Etickej komisie Žilinského samosprávneho kraja

  od 06/2023 Člen Komisie pre posudzovanie vládnych štipendií - menovaný ministrom MŠVVŠ SR