ThLic. Mgr. Martin Taraj, PhD.

  Prodekan, Tajomník študijného oddelenia TI, Docent
  ThLic. Mgr. Martin Taraj, PhD.

  Kde ma nájdete

  Teologický inštitút v Spišskom Podhradí

  Spišská Kapitula 12
  053 04 Spišské Podhradie

  Kancelária: A - 337
  Telefón: 053/419 41 26, +421 902 615 340
  Email: martin.taraj@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Utorok
  10:00 - 14:00
  Streda
  13:00 - 17:00
  Štvrtok
  10:00 - 14:00

  ORCID

  Profesijná charakteristika

  VZDELANIE                              

  2005-2011 Katolícka univerzita v Ružomberku

  Teologická fakulta, Teologický inštitút v Spišskom Podhradí

  Spišská Kapitula 12, 053 04  Spišské Podhradie 

  Študijný odbor: Katolícka teológia – „Mgr.“ 

   

  2014-2016 Katolícka univerzita v Ružomberku 

  Teologická fakulta v Košiciach, Hlavná 89, 041 21  Košice

  Študijný odbor: Katolícka teológia – „ThLic.“ - interný doktorand

   

  2016-2017 Katolícka univerzita v Ružomberku 

  Teologická fakulta v Košiciach, Hlavná 89, 041 21  Košice

  Študijný odbor: Katolícka teológia – „PhD.“ - interný doktorand

   

   2017-2019 Katolícka univerzita v Ružomberku 

  Teologická fakulta v Košiciach, Hlavná 89, 041 21  Košice

  Študijný odbor: Sociálna filozofia – „Mgr.“

   

  PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

  08/2014 – 09/2017 Referent rektorátu Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí

  02/2017 – 09/2017 Študijný referent Teologického inštitútu v Spišskom Podhradí

  09/2017 – 09/2019 Koordinátor Erasmus+ na Teologickej Fakulte, Katolíckej univerzity v Ružomberku

  10/2017 – 09/2019 Prodekan TF KU pre mobility - mimoriadne poverený dekanom

  od 09/2017 Tajomník študijného oddelenia Teologického inštitútu v Spišskom Podhradí

  od 10/2017 Odborný asistent pre študijný odbor katolícka teológia a sociálna práca na TF KU v Ružomberku, pracovisko TI Spišské Podhradie

  od 01.10.2019 Prodekan Teologickej fakulty KU v Ružomberku pre mobility a rozvoj 

   

  ČLENSTVÁ

  od 01.01.2013 Člen Komisie pre mládež v Spišskej diecéze

  21.06.2016 - 31.08.2018 Člen Asociácie doktorandov Slovenska

  22.03.2018 - 30.09.2019 Člen Akademického senátu Teologickej fakulty KU v Ružomberku

  od 10.09.2018 Člen Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego (PL)

  od 26.10.2018 Člen projektového tímu Implementácie systému riadenia kvality na KU

  od 29.11.2019 Viceprezident Internationale Wissenschaftliche Gesellschaft Dortmund (DE)

  od 29.11.2019 Člen redakčnej rady vedecko-metodického časopisu New Pedagogical Thought (UA)

  od 01.03.2020 Člen Vedeckej rady Teologickej fakulty KU v Ružomberku

  od 01.10.2020 Člen redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu: Project approach in the didactic process of Universities - International Dimension (UA-DE-PL-SK)

  od 02.12.2021 Člen správnej rady Cor Sancti Martini, n.o.