PhDr. Mgr. Zuzana Budayová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, zuzana.budayova@ku.sk, Univerzitná docentka
  PhDr. Mgr. Zuzana Budayová, PhD.

  Kde ma nájdete

  Teologický inštitút KU v Spišskom Podhradí

  Spišská Kapitula 12
  05304 Spišské Podhradie

  Kancelária:
  Telefón: +421907317635, +421907317635
  Email: zuzana.budayova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Pondelok
  13:00 - 16:00
  Streda
  13:00 - 16:00

  Konzultácie k záverečným prácam pre študentov poskytujem i na základe individuálneho dohovoru.

  ResearchGateORCIDWOS ResearcherSCOPUSGoogle Scholar

  Profesijná charakteristika

  Rok 2019 -  Zvolenie za člena Akademického senátu Katolíckej univerzity v Ružomberku

                         Členka legislatívnej komisie AS KU v Ružomberku

                         Zvolenie za člena Akademického senátu Teologickej fakulty, Katolíckej univerzity v Ružomberku.

  Rok 2023 - Zvolenie za člena Akademického senátu Katolíckej univerzity v Ružomberku

                        Členka legislatívnej komisie AS KU v Ružomberku

  Vzdelanie:

  1993-1997 Stredná zdravotnícka škola v Levoči, všeobecná zdravotná sestra

  1998-2003 Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej  práce Trnavskej  univerzity, študijný odbor Sociálna práca (Mgr.)

  2006           Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej  práce Trnavskej  univerzity, študijný odbor Sociálna práca (PhDr.)

  2012           Katolícka univerzita, Pedpagogická fakulta, študijný odobor: Sociálkna práca (PhD.)

  2013           Katolícka univerzita, Teologická fakulta, Doplňujúce pedagogické štúdium

  2019           Katolícka univerzita, Pedpagogická fakulta, študijný odobor: Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých (Mgr.)

  Osvedčenia:

  2019 Osvedčenie č. 0014/2014/1/126/032 o získanej odbornej spôsobilosti s celoštátnou platnosťou, Akreditovaný vzdelávací program Podpora mladých ľudí pri výbere povolania,

  2016 Osvedčenie Sociálno-psychologický výcvik, akreditované vzdelávanie č. potvrdenia o akreditácii 2537/2014/23/3 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov. Bratislava, Dolná Krúpa, (9.9.2016), č. protokolu 75/2016

  2010 Osvedčenie Mosty z chudoby. Európsky sociálny fond v rámci operačného programu „Zamestnanosť a sociálna inklúzia“. (24.06.2010)

  Potvrdenie:  Vykonávanie sociálneho poradenstva v občianskom združení Familiaris, od 9/2010 - 11/2012 pre marginalizované rodiny a skupiny občanov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

  Znalosti:

  MS Windows, MS – Word, Excel, Internet
  Anglický jazyk - štátna skúška

  Ruský jazyk – pasívne
  Vodičský preukaz skupiny B

  Záujmy:

  Rodina, história, ručné práce, šport, turistika, čítanie kníh.