Študijné oddelenie Teologického inštitútu

  E-mail: studijne@kapitula.sk

  Telefón: +421/53/419 41 27

   

  Úradné hodiny

  Pondelok 9.00 – 11.30     13.30 – 15.30
  Utorok

  9.00 – 11.30     13.30 – 15.30

  Streda 9.00 – 11.30     13.30 – 15.30
  Štvrtok

  9.00 – 11.30     13.30 – 15.30

  Piatok 9.00 – 11.30     13.30 – 15.30

   

  Kontaktné osoby

  ThLic. Mgr. Martin Taraj, PhD.

  Prodekan, Tajomník študijného oddelenia TI, Odborný asistent

   

  Mgr. Zuzana Farkašovská

  Referentka, Nepedagogická zamestnankyňa

   

  Mgr. Veronika Kurillová PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Referent, Odborný asistent