Študijné oddelenie Teologického inštitútu

  E-mail: studijne@kapitula.sk

  Telefón: +421/53/419 41 27

   

  Úradné hodiny

  Pondelok 9.00 – 11.30     13.30 – 15.30
  Utorok

  9.00 – 11.30     13.30 – 15.30

  Streda 9.00 – 11.30     13.30 – 15.30
  Štvrtok

  9.00 – 11.30     13.30 – 15.30

  Piatok 9.00 – 11.30     13.30 – 15.30

   

  Kontaktné osoby

  ThLic. Mgr. Martin Taraj, PhD.

  Prodekan, Tajomník študijného oddelenia TI, Docent

   

  Mgr. Zuzana Farkašovská

  Referentka, Nepedagogická zamestnankyňa

   

  Mgr. Veronika Bandžuchová PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Referent, Odborný asistent

   

  Študijný poradca

  ThLic. Mgr. Martin Taraj, PhD.

  Prodekan, Tajomník študijného oddelenia TI, Docent

  Utorok 13.30 – 15.30

  Štvrtok 13.30 – 15.30