Získajte certifikát ECDL na Teologickej fakulte v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Teologická fakulta umožňuje záujemcom o medzinárodný certifikát ECDL® (European Computer Driving Licence / ICDL® International Certification of Digital Literacy) preskúšanie v Akreditovanom testovacom centre SK118 od roku 2021. Certifikáty systému ECDL / ICDL sú rešpektovanými dokladmi o tom, že ich držiteľ dosahuje požadovanú úroveň/štandard digitálnych zručností z príslušnej oblasti IT.

  TF KU poskytuje testovanie pre moduly skupiny Base: M2, M3, M4, M7 moduly skupiny Standard: M5, M6, M9, M12.

  O výbere jednotlivých modulov je vhodné poradiť sa s  komisármi Akreditovaného centra (ATC) na TF KU, č. d. 111. Akreditovaní komisári naplánujú záujemcovi individuálny program modulov podľa jeho potrieb.

  Záujemca o získanie certifikátu môže rovno absolvovať testovanie, prípadne sa zúčastniť potrebných kurzov k jednotlivým modulom, podľa vlastného uváženia.

  Prihlásiť sa na kurz (vyplnená prihláška) môže záujemca osobne v kancelárii ECDL / ICDL, alebo mailom na adresu ECDL ecdl.ku@gmail.com. Harmonogram prednášok k jednotlivým modulom bude aktuálne zverejnený na stránke TF KU a na nástenke na druhom poschodí TF KU pri ECDL / ICDL učebni (miestnosť E1).

  Skúška (testovanie) sa uskutoční podľa pravidiel testovania ECDL / ICDL zverejnených na stránke SISp. Testovanie uchádzačov o certifikáty v systéme ECDL sa riadi smernicou: Procedúra testovania uchádzačov o Certifikát ECDL v SR. Prihlásený uchádzač získa Index ECDL / ICDL, do ktorého sa mu zapisujú výsledky skúšok pre jednotlivé moduly.

  Na základe výsledkov testovania v ATC, udelí TF KU úspešnému uchádzačovi medzinárodný Certifikát ECDL/ICDL, ktorý mu vystaví SISp.

  Poplatky spojené so získaním certifikátu:  

  • poplatky SISp za vydanie Indexov a Certifikátov . Výška ceny za indexy je závislá na počte absolvovaných modulov (od 12 eur). Cena za certifikát je jednotná (4 eur). Tieto poplatky sú záväzné pre všetkých uchádzačov.
  • poplatky ATC - TF KU za skúšky. Výška ceny za skúšky (kurz+testovanie) je pre jednotlivý modul 25 eur.

  Vlastným zamestnancom TF KU a absolventom TF KU v akademickom roku 2020/2021, ktorí absolvujú testovanie ešte v roku 2021, TF KU poplatky za skúšky (kurz+testovanie) odpúšťa.

   

  Akreditovaný komisár TF

  PaedDr. PhDr. ThLic. Gabriela Genčúrová, PhD.

  Kontakt:

  TF KU Hlavná 89, 041 21 Košice (č. d.111)

  Tel. +421 908 143 575

  Akreditovaný komisár TF

  JUDr. ThLic. Lukáš Sekerák, PhD.

  Kontakt:

  TF KU Hlavná 89, 041 21Košice (č. d.111)

  Tel. +421 917 791 083