ThLic. PaedDr. PhDr. Gabriela Genčúrová, PhD.

  Prodekanka, Univerzitná docentka
  ThLic. PaedDr. PhDr. Gabriela Genčúrová, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra spoločenských vied

  Hlavná 89
  041 21 Košice

  Kancelária: č.d. 111
  Telefón: +421 55 6836 128, +421918 337 427
  Email: gabriela.gencurova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Štvrtok
  09:00 - 12:00

  ResearchGateORCIDAcademia.eduWOS ResearcherSCOPUS

  Profesijná charakteristika

  Vzdelanie

  Doktorské:         2021          Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Košice, PhDr.
                                                     Odbor: Sociálna filozofia:

                                            Gnozeológia J. A. Komenského v "metóde vied" Veľkej didaktiky a jej opodstatnenie pre súčasnú teóriu poznania.

   

  RŠ:                     2018             Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Košice.
                                                      Aprobácia: učiteľstvo Etickej výchovy :

                                              Etická výchova v systéme školstva na Slovensku a v Čechách po roku 1993. 2018.

   

  Doktorandské:     2012 – 2015      Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Košice; PhD.
                                                        Odbor: katolícka teológia,

                                               Teória temporalít F. Braudela a vyučovanie NBK... Braudelov model historických štruktúr a predmetová didaktika. 2015.

   

  Doktorské:         2014          Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Košice, ThLic.
                                                      Odbor: Katolícka teológia:

                                                Obsahová analýza kurikulárnych dokumentov NBK (Výskyt tém cirkevných dejín v NBK), 2014.

   

  Doktorské:         2013           Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Košice, PaedDr.
                                                       Odbor: učiteľstvo náboženskej výchovy:

                                                          Židovská a kresťanská náboženská vzdelanosť v prvom období kresťanského staroveku. 2013.

  Magisterské:      2010 - 2012    Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Košice, Mgr.
                                                             Odbor: učiteľstvo náboženskej výchovy a filozofie  :

                                                               Hermeneutický posun v katolíckej teológii medzi Dei Filius a Dei Verbum. 2012.

  RŠ:                       2010-2012    Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Košice,
                                                          Aprobácia: učiteľstvo Dejepisu :

                                                            Charakter autoritatívnych vlád v európskych krajinách 1938 – 1945. 2012.

   

  Bakalárske:        2007 – 2010      Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Košice, Bc.
                                                                 Odbor: učiteľstvo náboženskej výchovy a náuky o spoločnosti  :

                                                                    Židovské a kresťanské chápanie modlitby. 2010.

   

  Odborná prax

  2022 - trvá                  Teologická fakulta Košice, Katolícka Univerzita v Ružomberku - funkčné miesto: docent.

  2015 - 2022                Teologická fakulta Košice, Katolícka Univerzita v Ružomberku - funkčné miesto: výskumný pracovník.       

  2012 – 2015               Teologická fakulta Košice, Katolícka Univerzita v Ružomberku - doktorandské štúdium.         

  2010 – 2012                Základná škola, Ľ. Podjavorinskej 1, 1. a 2.stupeň, Košice  - učiteľ ZŠ.

  2008 – 2010                Základná škola, Mládežnícka 3, Košice-Šaca – asistent učiteľa.

  2006 – 2008                MČ Košice - Šaca  - Koordinátor národných projektov UPSVaR.

  2001 – 2003                Nemocnica VSŽ a. s., Košice-Šaca, Zubné oddelenie - zubný technik.

  1994 – 2003                ŽNsP, Masarykova 10, Košice, 040 01, Zubné oddelenie - zubný technik.