Názov Podskupina študijných odborov Forma Skratka titulu Dátum priznania
  Katolícka teológia Katolícka teológia denná aj externá PhD. 30.10.2015
  Charitatívna a misijná práca Sociálna práca denná aj externá PhD. 30.10.2015

   

  Dokumenty doktorandské štúdium

  pdf Smernica o doktorandskom štúdiu na TF KU
  Posudok školiteľa k písomnej práci dizertačnej skúške
  Posudok oponenta k písomnej práci dizertačnej skúške
  pdf Formulár prihlášky

   

  Študijné záležitosti

  Zoznam školiteľov a tém dizertačných prác pre študijný program Katolícka teológia 2022-2023
  Zoznam školiteľov a tém dizertačných prác pre študijný program Charitatívna a misijná práca 2022-2023

   

  Obhajoby

  Oznam o konaní obhajob dizertačných prác (jún 2022)

  Teologická fakulta KU oznamuje nasledujúci termín obhajoby dizertačných prác na TF KU:

  17.06.2022, 10:30 hod.,  ThLic. ICLic. Vladimír Filo, „Příprava na svátost manželství
  a současné problémy pastorace v této oblasti.“
  Obhajoba sa uskutočni v priestoroch TI TF KU (Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie.)

  27.06.2022, 10:30 hod., ThLic. Mgr. Marek Kunder, „Aplikácia princípov vodcovstva
  v úlohe kňaza ako pastiera.“
  Obhajoba sa uskutočni v zasadačke TF KU (II. poschodie, Hlavná 89, Košice)