Názov Podskupina študijných odborov Forma Skratka titulu Dátum priznania
Katolícka teológia Katolícka teológia denná aj externá PhD. 30.10.2015
Charitatívna a misijná práca Sociálna práca denná aj externá PhD. 30.10.2015