Názov Podskupina študijných odborov Forma Skratka titulu Dátum priznania
  Katolícka teológia Katolícka teológia denná aj externá PhD. 30.10.2015
  Charitatívna a misijná práca Sociálna práca denná aj externá PhD. 30.10.2015

   

  Dokumenty doktorandské štúdium

  pdf Smernica o doktorandskom štúdiu na TF KU
  Posudok školiteľa k písomnej práci dizertačnej skúške
  Posudok oponenta k písomnej práci dizertačnej skúške
  pdf Formulár prihlášky

   

  Študijné záležitosti

  Oznam o konaní obhajob dizertačných prác (august 2021)