PhDr. Michaela Šuľová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Univerzitná docentka
  PhDr. Michaela Šuľová, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra spoločenských vied

  Hlavná 89
  041 21 Košice

  Kancelária: 204
  Telefón: 0556836153
  Email: michaela.sulova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Utorok
  13:00 - 15:00

  ResearchGateORCID

  Profesijná charakteristika

  Vzdelanie:

  2012-2015 - Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Košice

                      doktorandský stupeň – odbor sociálna práca

  2013-2014 - Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Košice

                       doplňujúce pedagogické štúdium v odbore sociálna práca

  2011-2012 - Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Košice

                       rigorózne konanie v odbore sociálna práca

  2009-2011 - Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Košice

                       magisterský stupeň – odbor sociálna práca

  2006-2009 - Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Ružomberok

                       bakalársky stupeň – odbor učiteľstvo predmetov biológia a chémia

  2002-2006 - Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné

  1993-2002- Základná škola Dargovských hrdinov, Humenné

   

  Kurzy:

  -       Základy koučovacích techník pre pracovníkov v pomáhajúcich profesiách (akreditácia MPSV ČR), 2019

  -      Základy nízkoprahových služieb a streetworku (akreditácia MPSV ČR), 2019

  -      Motivačné intervencie (akreditácia MPSV ČR), 2019

  -       Splnomocňovanie a podpora silných stránok v pomáhajúcom rozhovore ( akreditácia MPSV ČR), 2019

  -       Projektový manažment v práci s mládežou – modul II. (akreditácia MŠVVaŠ SR), 2019

  -       Projektový manažment v práci s mládežou – modul I. (akreditácia MŠVVaŠ SR), 2019

  -       Rozvoj soft skills v práci s mládežou (akreditácia MŠVVaŠ SR), 2019

  -       Letná škola štatistických metód, 2018

  -       Inštruktor sociálnej rehabilitácie (akreditácia MPSVaR SR), 2018

  -       Počutie hlasov – Hearing Voices Movement, 2018

  -       Práca s paranoiou a uchopením paranoidných myšlienok, 2018

  -       Vyber si svoj psychoterapeutický výcvik, 2017

  -       Recovery – doprevádzanie, posilňovanie a opora pri hľadaní dobrého života navzdory duševnému ochoreniu (akreditácia MPSV ČR), 2017

  -       Duševné ochorenie u deti – ako ho rozoznať a pomôcť (akreditácia MPSV ČR), 2017

  -       Problematika úzkosti a úzkostných porúch (akreditácia MPSV ČR), 2016

  -       Spôsoby zvládania obťažných situácií pri spolupráci s klientom (akreditácia MPSV ČR), 2016

  -       Komunikácia s človekom s depresiou ( akreditácia MPSV ČR), 2016

  -       Zvládanie agresivity u klientov sociálnych služieb (akreditácia MPSV ČR), 2016

  -       Problematika sebapoškodzovania (akreditácia MPSV ČR), 2016

  -       Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby – Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd (akreditácia MPSVaR SR), 2015

  -       Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby – procedurálne, personálne, prevádzkové (akreditácia MPSVaR SR), 2015

  -       Psychiatrické minimum (akreditácia MPSV ČR), 2014

  -       Systemický rozhovor, 2014

  -       Manažment dobrovoľníkov (akreditácia MŠVVaŠ SR), 2014

  -       Kľúčový pracovník klienta v sociálnych službách (akreditácia MPSVaR SR), 2014

  -       Rozvoj životných zručností kooperácie a kompetície v práci s mládežou zo sociálne znevýhodneného prostredia (akreditácia MŠVVaŠ SR), 2013

  -       Prvá pomoc  (akreditácia MZ SR), 2013

  -       Individuálny plán(akreditácia MPSVaR SR), 2012

  -       Program PRIDE, 2011

   

  Prax:

  -       Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Košice: odborný asistent sociálnej práce (september 2015 po súčasnosť)

  -      Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami „Radosť“: sociálny pracovník (2012)

   

  Inštitút aplikovanej etiky Alexandra Spesza

  poverená správou Inštitútu aplikovanej etiky Alexandra Spesza – vedecko výskumného pracoviska pri Teologickej fakulte KU (od 9/2020), http://etickyinstitut.sk/