PhDr. Imrich Degro, PhD.

  Vedúci katedry, Odborný asistent
  PhDr. Imrich Degro, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra filozofie a histórie

  Hlavná 89
  041 21 Košice - Staré Mesto

  Kancelária: č.d. 112
  Telefón: +421556836111
  Email: imrich.degro@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Piatok
  10:30 - 12:30

  ORCID

  Profesijná charakteristika

  Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

  Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
  1. Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Teologický inštitút Sp. Kapitula, študijný odbor: Teológia, 1995 (Mgr.) 
  2. Katolicki universytet lubelski, Wydział filozofii, študijný odbor: Filozofia, študijný program: Teoretická filozofia - Metafyzika, 1999 (Mgr.)

  Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
  Katolicki universytet lubelski, Wydział filozofii, študijný odbor: Filozofia, 2004 (Dr)

  Rigorózna skúška:
  Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, študijný odbor: Filozofia, študijný program: Sociálna filozofia, 2010 (PhDr.)

  Súčasné a predchádzajúce zamestnania

  odborný asistent v odbore Katolícka teológia, Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, 2020 - 2025
  odborný asistent v odbore Katolícka teológia, Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, 2015 - 2020
  odborný asistent v odbore Katolícka teológia, Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, 2010 - 2015
  odborný asistent v odbore Katolícka teológia, Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, 2005 - 2010
  pedagóg, Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, 2004 - 2005
  pedagóg, Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, 2003 - 2004
  odborný asistent, Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Teologický inštitút Košice, 1997 - 2003

  Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

  Európsky vodičský preukaz na počítače (ECDL), Slovenská informatická spoločnosť, 2009

  Iné

  Vedecká rada Teologickej fakulty, Katolíckej univerzity v Ružomberku, od r. 2008
  Akademický senát Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2007 - 2011
  Akademický senát Teologickej fakulty, Katolíckej univerzity v Ružomberku, od r. 2005