prof. Dr. Iurii Shcherbiak, DrSc.

  Vysokoškolský učiteľ, Profesor
  prof. Dr. Iurii Shcherbiak, DrSc.

  Kde ma nájdete

  Teologický inštitút KU v Spišskom Podhradí

  Spišská Kapitula 12
  053 04 Spišské Podhradie

  Kancelária: A 229
  Telefón: 053/419 41 11
  Email: iurii.shcherbiak@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Utorok
  16:00 - 18:00
  Streda
  09:00 - 12:00

  ResearchGateORCIDWOS ResearcherSCOPUS

  Profesijná charakteristika

   Základné údaje

  I.1 Priezvisko, meno, tituly

  SHCHERBIAK Iurii,  prof. DrSc.  

  I.2 Rok narodenia

  1974

  I.3 Názov a adresa pracoviska

  Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Katedra spoločenských vied,  Teologický inštitút v Spišskom Podhradí, Ústav sakrálneho umenia, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka KU v Spišskom Podhradí, Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie

  1.4 Funkcia (pracovná pozícia)

  profesor

  I.5 E-mailová adresa

  cherbiak@ukr.net

  I.6 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl

  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/30329

  I.7 Názov študijného odboru, v ktorom pôsobí na vysokej škole

  Učiteľstvo a pedagogické vedy

  I.8 ORCID iD

   

  Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

   

  Názov vysokej školy alebo inštitúcie

  Rok

  Odbor a program

  Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

  Tarnopolská národná pedagogická univerzita, Ukrajina, Experimentálna vyššia škola pedagogického vzdelávania špecializácia: učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov

  1997

  Pedagogika, učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov  

  Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

  Prikarpatská Univerzita Vasyľa Stefanyka a Vyššia atestačná komisia Ministerstva školstva a vedy Ukrajiny, CSc. - PhD.

  2001

  Pedagogické vedy, všeobecná pedagogika a dejiny pedagogiky

  Titul docent

  Charkovská národná pedagogická univerzita H. S. Skovorodu a Atestačné kolégium Ministerstva školstva a vedy Ukrajiny, doc.

  2009

  Pedagogické vedy

  Titul profesor

  Charkovská národná pedagogická univerzita H. S. Skovorodu a Atestačné kolégium Ministerstva školstva a vedy Ukrajiny, prof.  

  2014

  Pedagogické vedy, odborová didaktika

   

  Titul DrSc.

  Charkovská národná pedagogická univerzita H. S. Skovorodu a Vyššia Atestačná komisia Ministerstva školstva a vedy Ukrajiny, DrSc.

  2010

  Pedagogické vedy, všeobecná pedagogika a dejiny pedagogiky  

   Súčasné a predchádzajúce zamestnania

  Zamestnanie/funkcia

  Inštitúcia

  Časové vymedzenie

  Vysokoškolský učiteľ/ profesor

  Katolícka univerzita v Ružomberku,

  Teologická fakulta Košice, 

  Teologický inštitút 

  pracovisko Spišské Podhradie

   

  2018 - súčasnosť

  Vysokoškolský učiteľ/ profesor

  Vysoká škola pedagogiky Janusza Koprczaka vo Varšave

  2015-2017

  Vysokoškolský učiteľ/ profesor

  Tarnopolská národná pedagogická univerzita

  2014-2015

   

   

   

   Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

  Popis aktivity/názov kurzu/iné

  Názov inštitúcie

  Rok

  Špeciálna pedagogika

  Pedagogická akadémia Janusza Koprczaka vo Warszawe, Fakulta humanitných vied

  2013

  Inkluzívna pedagogika

  Národná Tarnopoľská pedagogická univerzita W. Hnatiuka v Tarnopole

  2015

  Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

  Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov

  Názov profilového predmetu

  Študijný program

  Stupeň

  Študijný odbor

  Hodnotenie v školskej praxi

  Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby

  II.

  Učiteľstvo a pedagogické vedy

  Metodológia pedagogického výskumu a pedagogická diagnostika,

  Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby

  II.

  Učiteľstvo a pedagogické vedy

  Pedagogika 1,2,3,4

  Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby 

  I.

  Učiteľstvo a pedagogické vedy 

  Prosociálna výchova 

  Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby

  I.

  Učiteľstvo a pedagogické vedy

  Pedagogická antropológia 

  Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby

  1.  

  Učiteľstvo a pedagogické vedy

  Filozofia výchovy 

  Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby

   

  Učiteľstvo a pedagogické vedy

   Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku

  Názov študijného programu/časti

  Stupeň

  Študijný odbor

  Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby

   

  Učiteľstvo a pedagogické vedy

  Charitatívna a misijná práca

  III.

  Sociálna práca 

   

   

   

   Prehľad vedených záverečných prác

   

  Bakalárske (prvý stupeň)

  Diplomové (druhý stupeň)

  Dizertačné (tretí stupeň)

  Počet aktuálne vedených prác

   

   

  -

  Počet obhájených prác

  148

  112

  7

  Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku

  Názov študijného predmetu

  Študijný program

  Stupeň

  Študijný odbor

  Odborný cudzí jazyk

  Charitatívna a misijná práca

  III.

  Sociálna práca