doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.

  Vedúci katedry
  doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra spoločenských vied

  Hlavná 89
  041 21 Košice

  Kancelária:
  Telefón: +421917 649 869
  Email: jan.jenco@ku.sk

  Profesijná charakteristika

  ŽIVOTOPIS

  Osobné údaje:

  Meno a priezvisko:        Ján Jenčo

  Tituly a hodnosti:           doc. ThDr., PhD.,

  Dátum narodenia:           29. október 1969

  Miesto narodenia:           Vranov nad Topľou

  Rodinný stav: slobodný (kňaz)

  Diecéza / Rehoľa:                        košická

  Štátna príslušnosť:                       Slovenská republika

   

  Kontaktné údaje:

  Adresa:                                    SK – 041 21  Košice, Hlavná 89

  Telefón/mobil:                            +421-55/6836172;  +421-917/649869

  E-mail: jan.jenco@ku.sk

   

  n

  Odborné vzdelanie:

  Vysokoškolské štúdiá:

  Magisterské:

  1988 – 1993    UK Bratislava, RK CMBF – TI Spišské Podhradie – Spišská Kapitula,  (Mgr.)

  Odbor: katolícka teológia

  Jenčo, J.: Christifideles - ich povinnosti a práva, Spišská Kapitula : TI RK CMBF, 1993.

   

  Doktorské:

  1997 – 2000                     Notre Dame de Vie, Paris (Francúzsko), ThLic.

  Odbor: katechetika, náboženské a pedagogické vedy

  JENČO, J.:LEsprit Saint, premier catéchiste : étude à partir de lœuvre de Luc /Evangile et Actes/, de Clément dAlexandrie et de Cyrille de Jérusalem. Venasque 1999. (Duch Svätý, prvý katechéta : aplikovaná štúdia Lukášovho diela /Evanjelium a Skutky/, diela Klementa Alexandrijského a Cyrila Jeruzalemského)

   

  Doktorandské:

  2003 – 2005:                     RK CMBF Bratislava, Teologická fakulta, PhD.

  Odbor: katolícka teológia

  JENČO, J.: Katechéza detí predškolského veku. Bratislava : RK CMBF 2005.

   

  Habilitačné:

  2008                               KU Ružomberok, Pedagogická fakulta, doc.

  Odbor: odborová didaktika – teória vzdelávania náboženskej výchovy

   

  Pracovné skúsenosti:

  2011 - prodekan pre vzdelávanie a výchovu TF KU v Ružomberku, Košice

  2011 - člen Vedeckej rady Gréckokatolíckej TF Prešovskej univerzity

  2008 - člen Vedeckej rady TF Katolíckej univerzity v Ružomberku

  2006 -  vedúci katedry katechetiky a pedagogiky na TF Katolíckej univerzity v Ružomberku, Košice

  2006 -           metodický poradca KPKC, Spišská Nová Ves

  2003 -          odborný asistent na Teologickej fakulte KU v Ružomberku, Košice

  2001 -            znalec Komisie pre katechizáciu a školstvo KBS

  2000 -           hlavný metodik na arcidiecéznom katechetickom úrade v Košiciach

  2000 - 2003: odborný asistent na UK RK CMBF v Bratislave, TI Košice

  1993 – 1997: učiteľ náboženskej výchovy a kňazská služba vo farskej pastorácii

   

  Schopnosti a znalosti:

  cudzie jazyky:         franzúzsky, anglicky, rusky  – aktívne

  taliansky, poľsky – pasívne

  Počítačové znalosti – Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Internet)

  Vodičský preukaz skupiny B

   

  Záujmy: literatúra, umenie, hudba, šport, turistika

   

  Referencie: KU v Ružomberku, TF Košice