doc. PhDr. Mgr. Ján Knapík, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent
  doc. PhDr. Mgr. Ján Knapík, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra spoločenských vied

  Hlavná 89
  041 21 Košice

  Kancelária: 212/D, 2. poschodie
  Telefón: +421556836157
  Email: jan.knapik@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Streda
  09:20 - 10:15
  13:00 - 14:00

  Termín stretnutia si dohodnite prostredníctvom emailu jan.knapik@ku.sk

  ResearchGateORCIDAcademia.edu

  Profesijná charakteristika

  2022 habilitačné konanie na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v odbore pedagogika

  2015 rigorózne konanie na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v odbore pedagogika

  2008 – 2013 doktorandské štúdium na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove v odbore pedagogika

  1998 – 2002 magisterské štúdium na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove v odbore pedagogika

  2000  odborný asistent TF UK v Ružomberku, so sídlom v Košiciach

  1998 – 2000  asistent RCMBF UK v Bratislave, so sídlom v Košiciach

  1991 – 1997 štúdium katolíckej teológie na Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, Teologický inštitút v Spišskom Podhradí – Spišskej Kapitule

  1984 – 1988 gymnázium v Lipanoch