doc. PhDr. Janka Bursová, PhD., MBA., LL.M.

  Vysokoškolská učiteľka, Docentka
  doc. PhDr. Janka Bursová, PhD., MBA., LL.M.

  Kde ma nájdete

  Teologický inštitút KU v Spišskom Podhradí

  Spišská Kapitula 12
  053 04 Spišské Podhradie

  Kancelária: A 225
  Telefón: 053/419 41 11
  Email: janka.bursova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Pondelok
  13:00 - 16:00
  Štvrtok
  13:00 - 15:00

  ResearchGateORCIDSCOPUS

  Profesijná charakteristika

  Priebeh vzdelania a praxe:

  Vzdelanie:

   

  Základná škola Liptovské Sliače

  Stredná ekonomická škola Martin, všeobecná ekonómia.

  Stredná pedagogická škola Levoča, učiteľstvo.

  Vysoká škola, Pedagogická fakulta Banská Bystrica, DPŠ vychovávateľstvo, záverečná skúška z pedagogiky, zo psychológie a metodika ZUČ.

  Univerzita Mateja Bela, PF Banská Bystrica, vychovávateľstvo štátna skúška z pedagogiky, zo psychológie. 2002.(Bc.)

  Univerzita Konštantína Filozofa PF v Nitre, vychovávateľstvo štátna skúška z pedagogiky, zo psychológie. 2004 (Mgr.)

  Katolícka Univerzita PF v Ružomberku, rigorózna skúška odbor sociálna práca.2007 (PhDr.)

  Katolícka Univerzita PF v Ružomberku, dizertačná skúška odbor sociálna práca. 2009 (PhD.)

  Trnavská univerzita v Trnave Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, habilitačné konanie. 2018 (doc.)

  Master of Busines Administration Akademie Krizového řízení Uherské Hradište 2019 (Manažment MBA)

  Certification of diploma exam, Master of Laws(LL.M.) Akademie krízového řízení a managementu s.r.o. Uherské Hradište Academy of Crisis Management and Management s.r.o. Uherské Hradište 2021 (LL.M.)

   

  Získané osvedčenia:

  Osvedčenie: Využívanie prvkov alternatívnych prístupov v práci učiteľky, MPC Banská Bystrica.

  Osvedčenie: Ako viesť deti k prosociálnosti, MPC Banská Bystrica.

  Osvedčenie: Ako diagnostikovať dieťa predškolského veku, MPC Banská Bystrica.

  Osvedčenie: O absolvovaní prípravy vedúcich pedagogických pracovníkov “Riadenie a kvalita školy“ MPC Banská Bystrica.

  Osvedčenie: International Center For Nonviolent Communication, Certificate of attendence, Ružomberok marec 2007, CNVC certified trianer Éva Rambala.

  Osvedčenie: MOSTY Z CHUDOBY, Prešov 2010, certified trianer Philip DeVol.

  Osvedčenie: VÝCVIK  SUPERVÍZOROV V SOCIÁLNEJ PRÁCI, Bratislava 2013, VŠZaSP sv. Alžbety.

  Osvedčenie: Sociálno-psychologický výcvik.  VŠZaSP sv. Alžbety 2016, Bratislava, Dolná Krúpa

  Osvedčenie:  Podpora mladých ľudí pri výbere povolania Iuventa Slovenský inštitút mládeže  2019, Bratislava

  Certifikát Google dokumenty 2020, Žilinská univerzita v Žiline

  Certifikát Efektívne vzdelávanie s Google - Jamboard 2021. Žilinská univerzita v Žiline

  Osvedčenie o získaní odbornej spôsobilosti s celoštátnou platnosťou . Využitie dokumentárneho filmu v práci s mládežou 2021, Iuventa  Slovenský inštitút mládeže Bratislava

  Certyfikat " Praca ze studentami z zaburzeniami psychicznymi i psychologicznymi" 78/WSSE/2023 Poľsko

  Certyfikat "Komunikacyja oraz formy wsparcua educacyjnego dla studentów z zaburzeniami psychicznymi" 04/ WSSE/2023 Poľsko

  Prax:

  od 1.07.2009 Teologická fakulta Košice, Katolíckej univerzity v Ružomberku, TI Spišské Podhradie.

  od 2008-2009 Externá zamestnankyňa KU PF Ružomberok.

  od 2008-2009 Obec Lúčky, učiteľka.

  od 2002- 2008 Obec Kalameny, riaditeľka.

  od 1997-2002 Okresný úrad odbor školstva v Ružomberku, učiteľka.

  od 1988- 1997 Krajský školský úrad Banská Bystrica, DM Ružomberok, vychovávateľka.

  od 1987- 1988 Okresná vojenská správa Liptovský Mikuláš, THP pracovník.

  od 1979-1987 DP Banská Bystrica, pracovisko Ružomberok.

   

   

  Záujmy:

  Ručné práce, šport, turistika, čítanie kníh, maľovanie,