doc. ThDr. Joachim Nowak, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent
  doc. ThDr. Joachim Nowak, PhD.

  Kde ma nájdete

  Teologický inštitút v Spišskom Podhradí

  Hrabovská cesta 1A
  034 01, Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón:
  Email: joachim.nowak@ku.sk