prof. PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Profesor
  prof. PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, PhD.

  Kde ma nájdete

  Teologický inštitút v Spišskom Podhradí

  Hrabovská cesta 1A
  034 01, Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón:
  Email: jozef.bielak@ku.sk