prof. PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Profesor
  prof. PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, PhD.

  Kde ma nájdete

  Teologický inštitút KU v Spišskom Podhradí

  Spišská Kapitula 12
  053 04 Spišské Podhradie

  Kancelária: A 226
  Telefón: 053/419 41 11
  Email: bielak.kapitula@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Utorok
  13:00 - 15:00
  Štvrtok
  13:00 - 15:00

  Konzultácie pre študentov poskytujem i na základe individuálnej dohody.