doc. Dr. Juraj Feník, PhD

  Vysokoškolský učiteľ, Docent
  doc. Dr. Juraj Feník, PhD

  Kde ma nájdete

  Katedra systematickej teológie

  Hlavná 89
  041 21 Košice

  Kancelária:
  Telefón:
  Email: juraj.fenik@ku.sk

  ORCID

  Profesijná charakteristika

  Vzdelanie

  RKCMBF Teologický inštitút, Košice

  1995 - 2000    filozofia a teológia

   

  The Catholic University of America, Washington, DC

  2000 - 2003    katolícka teológia - bakalár posvätnej teológie (S.T.B.)

  2003 - 2005    biblická teológia a exegéza - licenciát posvätnej teológie (S.T.L.)

  2005 - 2008    biblická teológia a exegéza - doktorát posvätnej teológie (S.T.D.)

   

  Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Bratislava

  2021                 katolícka teológia - docent (doc.)

   

  Odborná prax

  2008 -                       odborný asistent - Teologická fakulta Košice, Katolícka univerzita v Ružomberku 

  2021 -                       docent - Teologická fakulta Košice, Katolícka univerzita v Ružomberku

  2016 -                       vedecký pracovník - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

  2014 -2016             odborný asistent -  Grécko-katolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity

  2010-2017              odborný asistent - Teologický inštitút Riga, Lotyšsko

   

  Členstvá

  2008 - člen Americkej katolíckej biblickej asociácie (The Catholic Biblical Association of America)

  2009 - člen redakčnej rady Studia Biblica Slovaca

  2010 - člen redakčnej rady Verba Teologica