doc. PhDr. Marek Forgáč, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent
  doc. PhDr. Marek Forgáč, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra spoločenských vied

  Hlavná 89
  041 21 Košice

  Kancelária:
  Telefón:
  Email: marek.forgac@ku.sk

  Profesijná charakteristika


  Vzdelanie
  Univerzita Komenského, Teologická fakulta, Spišská Kapitula (Magister teológie)
  Istituto di psicologia, Universita Gregoriana, Roma, Italia (Licenciát psychológie)        
  Trnavská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra psychológie (doktorandské štúdium)      Zamestnanie
  /2012 - 2015) Odborný asistent, Teologická fakulta v Košiciach, KU, Slovensko
  (2011 - 2016) Prodekan Teologickej fakulty v Košiciach pre vedu a výskum
  (2015 -        ) docent, Katedra Spoločenských vied, Teologická fakulta v Košiciach, KU Ružomberok