doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD., MBA

  Vysokoškolská učiteľka, Docentka
  doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD., MBA

  Kde ma nájdete

  Teologický inštitút KU v Spišskom Podhradí

  Spišská Kapitula 12
  053 04 Spišské Podhradie

  Kancelária: A 228
  Telefón: 053/419 41 11
  Email: maria.gaziova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Pondelok
  10:00 - 12:00
  Piatok
  12:30 - 15:30

  ORCIDSCOPUS

  Profesijná charakteristika

  Magisterské:

  1975 – 1979        Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Mgr.

  Katedra psychológie – odbor - psychológia

  Rigorózne:

  1986                                      Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, PhDr.

  Odbor: psychológia

   

  Atestácie:

  1986                                     Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve v Bratislave

  Odbor: klinická psychológia

   

  Doktorandské:

  1998 – 2002                        Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, PhD.

  Odbor: sociálna práca

   

  Hosťujúci docent:           Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

  2004

   

  Habilitácia:

   

  2009                                      Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, sociálna práca