ThLic. Martin Majda, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Referent, Špirituál KS, Docent
  ThLic. Martin Majda, PhD.

  Kde ma nájdete

  Teologický inštitút v Spišskom Podhradí

  Hrabovská cesta 1A
  034 01, Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón:
  Email: martin.majda@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Pondelok
  13:00 - 15:00
  Utorok
  09:00 - 11:00
  Streda
  09:00 - 11:00

  Profesijná charakteristika

  Narodil sa v roku 1984 v Liptovskom Mikuláši.

  V roku 2007 bol vysvätený za diakona, 2008 za kňaza biskupom Mons. Františkom Tondrom.

  Pôsobil vo farnostiach: Lomnička, Bušovce, Bratislava-Blumentál, Dolný Kubín.

  R. 2015 bol menovaný za prefekta kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule.

  Na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí prednáša: misiológiu, ekumenizmus a sociálnu náuku cirkvi.

  V rokoch 2015 – 2018 absolvoval doktorandské štúdium na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach.

  Od roku 2020 mu bola zverená služba špirituála v kňazskom seminári.