ThDr. Michal Janiga, PhD.

  Prodekan, Vicerektor KS, Odborný asistent
  ThDr. Michal Janiga, PhD.

  Kde ma nájdete

  Teologický inštitút KU v Spišskom Podhradí

  Spišská Kapitula 12
  053 04 Spišské Podhradie

  Kancelária: A 302
  Telefón: 053/419 41 11
  Email: michal.janiga@ku.sk

  Profesijná charakteristika

  ThDr. Michal Janiga, PhD.

  Dátum a miesto narodenia: 14. 12. 1982 v Ružomberku

  Osobné údaje
  Trvalý pobyt:
  Ivachnová 213

  Prechodný pobyt: Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, Spišská Kapitula 12
  Tel.:
  +421908 079 672; +421 915 963 176 
  E-mail:
  janiga.michal@gmail.com


  Vzdelanie

  2019

  Pontificia Università Lateranense, Pontificio Istituto Pastorale “Redemptor Hominis”

  Odbor/špecializácia: Teologia pastorale della comunità ecclesiale

  Téma doktorantskej práce: Il principio dell’incarnazione nella prospettiva teologico-pastorale di Sergio Lanza. Ricostruzione, analisi, prospettive (Princíp vtelenia v teologicko-pastoračnej perspektíve u Sergia Lanzu. Rekonštrukcia, analýza, perspektívy).

  2012

  Pontificia Università Lateranense, Pontificio Istituto Pastorale “Redemptor Hominis”

  Odbor/špecializácia: Teologia pastorale della comunità ecclesiale

  Téma licenciátnej práce: La communio nell´identità e nei ministeri pastorali (Communio v identite pastierskych úradov).

  2002 - 2008

  Teologická fakulta KU v Košiciach, Teologický inštitút v Spišskom Podhradí

  Odbor/špecializácia: Katolícka teológia, magisterské štúdium

  Téma diplomovej práce: Dary milosti v 1 Kor 12-13

  2001 - 2002

  Obchodná akadémia, Ružomberok – nadstavbové štúdium v odbore Efektívny manažment

  1997 - 2001

  Obchodná akadémia, Ružomberok (maturitná skúška)

  Pracovné skúsenosti - kňaz

  21.6.2007 –
  diakonská vysviacka

  21.6.2008 – kňazská vysviacka

  2008 – 2009 – kaplán vo farnosti Tvrdošín

  2009 – 2014 – postgraduálne štúdiá v Ríme, výpomocný duchovný vo farnosti Tvrdošín

  2014 – 2017 – kaplán vo farnosti Odorín a vyučujúci na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule

  2017 – 2018 – univerzitný kaplán v Ružomberku

  2018                výpomocný duchovný v Zákamennom

  2018 – 2020 – kaplán vo farnosti Poprad - Juh                    

  2020 –             vicerektor kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka – Spišská Kapitula, odborný asistent na TI TF KU

  Členstvo

  2020 -             Komisia pre posvätné rády a ministériá

  2020 -             Členstvo v Kooperačnej rade SPR Spiš PSK

  2020 -             Členstvo v rade UNITAS SKCH Spišská Kapitula

  Znalosti

  Vodičský preukaz skupiny B, základná práca s PC

  Jazykové znalosti

  Taliansky jazyk – aktívne slovom aj písmom

  Anglický jazyk – stredne pokročilý

  Nemecký jazyk – mierne pokročilý


  Záujmy

  turistika, plávanie, lyžovanie, tanec, spev, literatúra, práca s deťmi, mladými a rodinami.