doc. ThDr. Peter Majda, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Moderátor teologického inštitútu, Rektor kňazského seminára, Docent
  doc. ThDr. Peter Majda, PhD.

  Kde ma nájdete

  Teologický inštitút KU v Spišskom Podhradí

  Spišská Kapitula 12
  053 04 Spišské Podhradie

  Kancelária: Kňazský seminár A 310
  Telefón: +421 53 419 41 21
  Email: peter.majda@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Pondelok
  13:00 - 15:00
  Utorok
  13:00 - 15:00
  Streda
  13:00 - 15:00
  Štvrtok
  13:00 - 15:00
  Piatok
  13:00 - 15:00

  ORCIDWOS Researcher

  Profesijná charakteristika

  Základné údaje

  • Funkcia (pracovná pozícia): docent, moderátor teologického inštitútu, rektor kňazského seminára
  • Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15788
  • Hyperlink na ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8310-2533
  • Hyperlink na WoS ResearcherID: https://publons.com/researcher/AGN-6974-2022/" 
  • Názov študijného odboru, v ktorom pôsobí na vysokej škole: Teológia / Katolícka teológia
  • Vysokoškolské vzdelanie prvého a druhého stupňa (spojené): Univerzita Komenského, CMBF TI Spišské Podhradie, Katolícka teológia, 1995 - 2001
  • Vysokoškolské vzdelanie prvého a druhého stupňa: Katolicki uniwersytet Lubelski w Lublinie, Teológia, 2002 - 2004
  • Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa: Katolicki uniwersytet Lubelski w Lublinie. Pastorálna teológia, 2004
  • Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa: Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Katolícka teológia, 2008
  • Titul docent: Prešovská univerzita v Prešove, Katolícka teológia, 2017

  Súčasné a predchádzajúce zamestnania

  • docent, moderátor teologického inštitútu, rektor kňazského seminára  - Katolícka univerzita v Ružomberku - 2017
  • odborný asistent, moderátor teologického inštitútu, rektor kňazského seminára - Katolícka univerzita v Ružomberku - 2014
  • odborný asistent - Katolícka univerzita v Ružomberku - 2009 - 2010
  • kancelár, riaditeľ biskupského úradu, hovorca biskupského úradu - Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie - 2009 - 2014
  • vicekancelár, tajomník biskupského úradu, hovorca biskupského úradu - Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie - 2003 - 2009
  • kaplán - Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie - 2001 - 2003

  Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

  • DPŠ - Univerzita Komenského, CMBF TI Spišské Podhradie - 2001
  • Jazykový kurz - der Deutsche Sprache und Kultur - Ruprecht – Karls – Universität Heidelberg - 2006