doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD.

  Dekan, Docent
  doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra spoločenských vied

  Hlavná 89
  041 21 Košice

  Kancelária:
  Telefón: +421905 812 587
  Email: radoslav.lojan@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Utorok
  13:00 - 15:00
  Streda
  13:00 - 15:00

  ResearchGateORCIDAcademia.eduWOS ResearcherSCOPUS

  Profesijná charakteristika

  Štúdium

  RKCMBF Teologický inštitút, Košice

  1995 - 2002    filozofia a teológia (Mgr.)

  Saint Paul University, Ottawa, Canada

  2006 - 2007    teológia  MA (Th)

  2007 - 2008    kresťanská etika, bioetika (S.T.L.)

  2008 - 2012    kresťanská etika, bioetika (Dr./PhD.)

  Gréckokatolícka teologická fakulta PU, Prešov

  2019 - súčasnosť - katolícka teológia (doc.)

   

  Pedagogické pôsobenie

  2008 - 2011 - doktorand na Saint Paul University, Ottawa, Canada

  2012 - 2014 - odborný asistent na katedre systematickej teológie TF KU

  2014 - 2019 - tajomník TF KU

  2014 - 2019 - odborný asistent na katedre systematickej teológie TF KU

  2019 - súčasnosť - docent na katedre spoločenských vied TF KU

  2019 - súčasnosť - dekan TF KU

   

  Kurzy

  1996 The University of Miami Intensive English Course

  1999 Institut Catholique de Paris, France

  2000 First Cambridge Certificate, British Council, Košice, Slovakia

  2006 The Alliance française, Ottawa, Canada

   

  Členstvo

  2008 - súčasnosť - The Catholic Theological Society of America, USA

  2008 - 2016  The Canadian Theological Society, Canada

  2010 - 2015  Canadian Hospice Palliative Care Association, Canada

  2010 -  2015  The Catholic Medical Association, PA, USA

  2011 - súčasnosť - The European Society of Catholic Theology

  2012 - súčasnosť - Inštitút aplikovanej Etiky prof. Alexandra Spesza pri TF KU

  2014 - 2018 - Člen Komisie cirkví pri Magistráte mesta Košice

  2016 - 2018 - Člen Komisie cirkví pri KSK Košice

  2018 - súčasnosť - The Catholic Theological Ethics in the World Church

  2018 - súčasnosť – Ekumenické spoločenstvo Košice

  2024-súčasnosť - European Social Work Research Association