prof. Róbert Lapko, Th.D et PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Profesor
  prof. Róbert Lapko, Th.D et PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra systematickej teológie

  Hlavná 89
  041 21 Košice

  Kancelária:
  Telefón: +421918 722 062
  Email: robert.lapko@ku.sk

  Profesijná charakteristika

  Po magisterskom štúdiu (1992-1998) katolíckej teológie na Spišskej Kapitule, pracovisku Univerzity Komenského v Bratislave pokračoval v postgraduálnom štúdiu (1999-2005) biblickej teológie na Univerzite Palackého v Olomouci. Počas tohto štúdia absolvoval študijné a výskumne pobyty na Vrije Universiteit v Amsterdame (2001-2002), The Catholic University of America vo Washingtone, D. C. (2002-2003) a Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme (2003-2005). Následne absolvoval postgraduálne štúdium (2006-2008) teórie a dejín žurnalistiky na Filozofickej fakulte KU. V odbore katolícka teológia sa habilitoval na Teologickej fakulte KU (2010) a inauguroval na Prešovskej univerzite (menovanie prezidentkou v 2020). Bol  prorektorom pre zahraničné vzťahy, mobility, formáciu a komplexnú akreditáciu Katolíckej univerzity v Ružomberku (spolupracovník  prof. T. Zasępu, 2010-2014), kde v súčasnosti vyučuje Starý zákon a biblickú hebrejčinu.  Na Teologickom inštitúte v Rige, detašovanom pracovisku Pápežskej Lateránskej univerzity v Ríme prednášal biblické vedy (2011-2014). Biblickú hebrejčinu prednášal (2014-2015) aj na Gréckokatolíckej teologickej fakulte PU v Prešove. V Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV, v.v.i. je (od 2019) predsedom Vedeckej rady. V Košiciach moderuje od založenia (2016) Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta.