prof. ThDr. PaedDr. Roman Králik, ThD.

  Vysokoškolský učiteľ, profesor, riaditeľ Kierkegaardovej spoločnosti na Slovensku, ORCID: 0000-0002-1929-1894 SCOPUS ID: 46861468800, WOS ID AAD-8311-2020, SCOPUS: h - index 17, WOS : H - index 14, Profesor
  prof. ThDr. PaedDr. Roman Králik, ThD.

  Kde ma nájdete

  Teologický inštitút v Spišskom Podhradí

  Hrabovská cesta 1A
  034 01, Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón:
  Email: roman.kralik@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Pondelok
  10:00 - 12:00
  Piatok
  15:00 - 16:00

  AKTIVITY : PREDNÁŠKA: https://www.ecav.sk/aktuality/pozvanky/v-nalepkove-si-pripomenu-dietricha-bonhoeffera, roman.kralik73@gmail.com

  ORCID