Mgr. art. Stanislav Šurin, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Univerzitný docent
  Mgr. art. Stanislav Šurin, PhD.

  Kde ma nájdete

  Teologický inštitút KU v Spišskom Podhradí

  Spišská Kapitula 12
  053 04 Spišské Podhradie

  Kancelária:
  Telefón: 053/419 41 11
  Email: stanislav.surin@ku.sk

  Profesijná charakteristika

   

  I. Základné údaje

  I.1 Priezvisko, meno, tituly

  Mgr. art. Stanislav Šurin, PhD.

  I.2 Rok narodenia

  1971

  I.3 Názov a adresa pracoviska

  Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Katedra spoločenských vied,  Teologický inštitút v Spišskom Podhradí, Ústav sakrálneho umenia, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka KU v Spišskom Podhradí, Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie

  1.4 Funkcia (pracovná pozícia)

  Odborný asistent

  I.5 E-mailová adresa

  stanislav.surin@ku.sk, compenius@gmail.com

  I.6 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl

  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/7935

  I.7 Názov študijného odboru, v ktorom pôsobí na vysokej škole

  Učiteľstvo a  pedagogické vedy

  I.8 ORCID iD

   

  Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

   

  Názov vysokej školy alebo inštitúcie

  Rok

  Odbor a program

  Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

   

   

   

  Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

  VŠMU, HaT FA, Bratislava

  2000

  Cirkevná hudba, na nástroji - hra na organe

  Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

  Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku

  2011

  Odborová didaktika - Didaktika hudby

  Titul docent

   

   

   

  Titul profesor

   

   

   

  Titul DrSc.

   

   

   

  Súčasné a predchádzajúce zamestnania

  Zamestnanie/funkcia

  Inštitúcia

  Časové vymedzenie

  vysokoškolský pedagóg/odborný asistent

  USU TI TF KU v Spišskej Kapitule, Spišskom Podhradí

  2018 - doteraz

  vysokoškolský pedagóg/odborný asistent

  PF KU v Ružomberku

  2011 - 2018

  vysokoškolský pedagóg/asistent

  PF KU v Ružomberku

  2002 - 2011

  vysokoškolský pedagóg/asistent

  RK CMBF UK v Bratislave

  2000 – 2002

  lektor

  RK CMBF UK v Bratislave

  1998 - 2000

  učiteľ

  Cirkevné konzervatórium v  Bratislave

  1995 -1998

  Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

  Popis aktivity/názov kurzu/iné

  Názov inštitúcie

  Rok

  Kurz/ Interpretácia barokovej organovej hudby

  Hudobná univerzita Graz – A, prof. Trummer

  2000 - 2003

  Diplomacia / štúdium

  Diplomatická akadémia Karola Rybárika, PF UK Bratislava 

  2014 – 2016  

  Anglický jazyk

  Štátna jazyková škola Bratislava 

  2015 – 2017  

  Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

   Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov

  Názov profilového predmetu

  Študijný program

  Stupeň

  Študijný odbor

  Hra na nástroji - organ

  Učiteľstvo hudby a 

  cirkevnej hudby

  I., II.

  Učiteľstvo a

  pedagogické vedy 

  Hra na nástroji - klavír

  Učiteľstvo hudby a 

  cirkevnej hudby

  I., II.

  Učiteľstvo a

  pedagogické vedy  

  Interpretačný seminár 1b, 2b, 3b, 4b, 5b, 1m, 2m, 3m,

  Učiteľstvo hudby a 

  cirkevnej hudby

  I., II.

  Učiteľstvo a

  pedagogické vedy 

   Prehľad vedených záverečných prác

   

  Bakalárske (prvý stupeň)

  Diplomové (druhý stupeň)

  Dizertačné (tretí stupeň)

  Počet aktuálne vedených prác

  1

  2

   

  Počet obhájených prác

  6

  10