prof. ThDr. PhDr. Štefan Lenčiš, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Profesor
  prof. ThDr. PhDr. Štefan Lenčiš, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra filozofie a histórie

  Hlavná 89
  041 21 Košice

  Kancelária:
  Telefón: +421556836165
  Email: stefan.lencis@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Pondelok
  13:00 - 14:30
  Utorok
  13:00 - 15:00

  Profesijná charakteristika

  Štúdium

  1991 - 1997: magister teológie (RK CMBF UK TI Spišské Podhradie)

  1997 - 1999: licenciát cirkevných dejín (PAT Krakov, Poľsko)

  2002: doktorát teológie so špecializáciou na cirkevné dejiny (RK CMBF UK Bratislava)

  2004: rigorózna skúška z filozofie (FF KU Ružomberok)

  2007: habilitácia v odbore katolícka teológia (KU Ružomberok)

  2015: inaugurácia v odbore katolícka teológia (KU Ružomberok)

  2018 - 2019: Vatikánska škola paleografie, diplomatiky a archivistiky (Vatikán)

  2019 - 2020: Knihovnícke základy pre znalostnú spoločnosť (SNK Martin)

   

  Pedagogická činnosť

  1997 - 2000: vyučovanie náboženstva na základných a stredných školách (Prešov)

  2000 - 2001: Gymnázium sv. Moniky Prešov - latinský jazyk

  2002 - 2004: asistent CMBF UK Bratislava TI Košice

  2004 - 2007: odborný asistent KU v Ružomberku TF Košice

  2006 - 2007: odborný asistent PF KU v Ružomberku

  2007: docent KU v Ružomberku TF Košice

  2015: profesor KU v Ružomberku TF Košice

   

  Akademická činnosť

  2005 - koordinátor štúdia

  2006 - študijný poradca

  2006 - 2011: referent pre projektovú činnosť

  2007 - 2011: člen Akademického senátu TF v Košiciach

  2008 - 2011: referent pre kvalitu vzdelávania

  2011 - riaditeľ Inštitútu cirkevných dejín

  2017 - člen odborovej komisie TF KU

  2018 - 2019: člen Akademického senátu KU Ružomberok

  2018 - 2023: člen Vedeckej rady KU Ružomberok

  2019 - člen Akademického senátu TF v Košiciach

  2019 - člen Akademického senátu KU Ružomberok

  2019 - vedúci Univerzitnej knižnice KU v Ružomberku, Pracovisko Košice

   

   Iná činnosť

  1998: člen komisie pre výskum dejín Košickej arcidiecézy

  1999: člen Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV

  2004 - 2008: člen redakčnej rady vedeckého časopisu TF v Košiciach Verba Theologica

  2007 - 2023: člen Slovenskej spoločnosti pre katolícku teológiu a Slovenskej sekcie európskej spoločnosti pre katolícku teológiu

  2007: člen garančnej komisie pre výskum dejín mesta Humenné

  2007: člen komisie pre realizáciu pamätnej tabule obetiam totality

  2008: člen komisie Manažérstva kvality vzdelávania na TF v Košiciach

  2009: člen komisie Maďarsko-slovenského dialógu Szeged – Košice

  2011: člen komisie Kresťanskej študentsko-vedeckej konferencie v Karpatskej kotline

             (Gál Ferenc Hittudományi Főiskola – Szeged)

  2012: redaktor vedeckého recenzovaného časopisu Notitiae historiae ecclesiasticae

  2017: člen redakčnej rady vedeckého časopisu Užhorodskej národnej univerzity – Historical and Religious Studios.