prof. dr. hab. Tadeusz Wladislaw Bak

  Vysokoškolský učiteľ, Profesor
  prof. dr. hab. Tadeusz Wladislaw Bak

  Kde ma nájdete

  Dekanát TF

  Hrabovská cesta 1A
  034 01, Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón:
  Email: tadeusz.bak@ku.sk

  Profesijná charakteristika

  Tadeusz Bąk, prof. Mgr. PhD.

  Katolícka univerzita v Ružomberku

  Teologická fakulta v Košiciach

  Hlavná 89, 041 21 Košice

  Email: tadeusz.bak@ku.sk

   

  Informácie o vysokoškolskom vzdelaní a ďalšom kvalifikačnom raste

  Názov vysokej školy alebo inštitúcie/Rok/Odbor a program/Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

  Katolícka univerzita Jána Pavla II. v Lubline 1984 Teológia

   

  Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

  Katolícka univerzita Jána Pavla II. v Lubline 1997 Sociológia

  Titul docent

  Katolícka univerzita v Ružomberku 2008 Sociálna práca

  Titul profesor

  Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 2017 Sociálna práca

   

  Prehľad o vedených záverečných prácach, ktoré boli obhájené

  Bakalárske: 64

  Diplomové: 165

  Dizertačné: 11

   

  Aktuálna pedagogická činnosť

  Základy demografie  - 2020 Teologická fakulta v Košiciach

  Sociálna práca - 2020 Teologická fakulta v Košiciach

  Sociológia výchovy - 2020 Teologická fakulta v Košiciach

  Personálna a sociálna výchova - 2020 Teologická fakulta v Košiciach

   

  Predchádzajúca pedagogická činnosť

  Sociológia výchovy, I. stupeň, denná a externá forma - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  Mládežnícke subkultúry, I. stupeň, denná a externá forma - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  Inštitúcie sociálnej podpory, I. stupeň, denná a externá forma - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  História sociálnej práce, I. stupeň, denná a externá forma - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  Sociológia edukácie, II. stupeň, denná a externá forma - Trnavská univerzita v Trnave