prof. dr. hab. Tadeusz Wladislaw Bak

prof. dr. hab. Tadeusz Wladislaw Bak

Kde ma nájdete

Dekanát TF

Hrabovská cesta 1A
034 01, Ružomberok

Kancelária:
Telefón:
Email: tadeusz.bak@ku.sk

Profesijná charakteristika

Tadeusz Bąk, prof. Mgr. PhD.

Katolícka univerzita v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89, 041 21 Košice

Email: tadeusz.bak@ku.sk

 

Informácie o vysokoškolskom vzdelaní a ďalšom kvalifikačnom raste

Názov vysokej školy alebo inštitúcie/Rok/Odbor a program/Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Katolícka univerzita Jána Pavla II. v Lubline 1984 Teológia

 

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Katolícka univerzita Jána Pavla II. v Lubline 1997 Sociológia

Titul docent

Katolícka univerzita v Ružomberku 2008 Sociálna práca

Titul profesor

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 2017 Sociálna práca

 

Prehľad o vedených záverečných prácach, ktoré boli obhájené

Bakalárske: 64

Diplomové: 165

Dizertačné: 11

 

Aktuálna pedagogická činnosť

Základy demografie  - 2020 Teologická fakulta v Košiciach

Sociálna práca - 2020 Teologická fakulta v Košiciach

Sociológia výchovy - 2020 Teologická fakulta v Košiciach

Personálna a sociálna výchova - 2020 Teologická fakulta v Košiciach

 

Predchádzajúca pedagogická činnosť

Sociológia výchovy, I. stupeň, denná a externá forma - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Mládežnícke subkultúry, I. stupeň, denná a externá forma - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Inštitúcie sociálnej podpory, I. stupeň, denná a externá forma - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

História sociálnej práce, I. stupeň, denná a externá forma - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Sociológia edukácie, II. stupeň, denná a externá forma - Trnavská univerzita v Trnave