Umelá inteligencia a Cirkev?

  Umelá inteligencia a Cirkev?

  Hostia tohto teologického večera dekan Teologickej fakulty KU, morálny teológ doc. Radoslav Lojan a Dr. Peter Pisarčík - výskumný pracovník v Ústave informatiky na Prírodovedeckej fakulte...
  Priebeh výučby od 15. 11. 2021 do odvolania

  Priebeh výučby od 15. 11. 2021 do odvolania

  Rozhodnutím dekana TF KU mení Teologická fakulta prezenčnú metódu vyučovania na dištančnú od 15.11.2021 až do odvolania /týka sa to všetkých rozvrhov a foriem štúdia/.
  Esejistická súťaž pre študentov

  Esejistická súťaž pre študentov

  Poslankyňa Európskeho parlamentu Miriam Lexmann spolu s Nadáciou Hannsa Seidla vyhlasujú esejistickú súťaž pre študentov.
  Akademická štvrťhodinka

  Akademická štvrťhodinka

  Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) 26. 10. 2021 predstavila podrobné dáta z prieskumu názorov študentov
  Knižnica TF KU - WORKSHOP

  Knižnica TF KU - WORKSHOP

  Príďte na workshop knižnice TF KU 27.10. o 14:00 / 28.10. o 10:00 / 29.10. o 15:00.
  Náboženstvo a sekularizácia v Európe, v strednej a východnej Európe

  Náboženstvo a sekularizácia v Európe, v strednej a východnej Európe

  V dňoch 18. – 22. októbra 2021 hosťuje na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku v rámci programu CEEPUS prof. Radu Carp z Univerzity v Bukurešti, Rumunsko
  Školné v akademickom roku 2021/2022

  Školné v akademickom roku 2021/2022

  Písomné oznámenie o povinnosti uhradiť školné vám zašleme najneskôr do 15. októbra 2021
  Nový akademický rok 2021/2022 pre UTV

  Nový akademický rok 2021/2022 pre UTV

  Začiatok nového akademického roka 2021/22 pre UTV od 7.10.2021
  Teologické večery na TF KU

  Teologické večery na TF KU

  V zimnom semestri akademického roka 2021/2022 po dlhšej pauze opäť pripravujeme Teologické večery. Tieto moderované diskusie sú ponukou pre kňazov, študentov a širokú verejnosť.
  Doplňujúce voľby do AS TF KU

  Doplňujúce voľby do AS TF KU

  Doplňujúce voľby do AS TF KU na 1 uvoľnené miesto za študentskú časť AO pre pracovisko Sp. Podhradie
  Naša študentka Petra Filová pred pápežom Františkom

  Naša študentka Petra Filová pred pápežom Františkom

  Naša študentka Petra Filová 14.9.2021 na štadióne Lokomotíva v Košiciach opísala pred pápežom príbeh svojho obrátenia.
  Časopis Verba v databáze Scopus

  Časopis Verba v databáze Scopus

  Vedecký časopis Verba Theologica je recenzovaný vedecký časopis založený v roku 2002. Vychádza dvakrát ročne (máj, november) a je zameraný na systematickú teológiu, biblickú teológiu,...
  Ponuka kurzu Safeguarding: ochrana detí a zraniteľných dospelých pred sexuálnym zneužívaním

  Ponuka kurzu Safeguarding: ochrana detí a zraniteľných dospelých pred sexuálnym zneužívaním