MODERÁTOR ŠTÚDIA

  doc. ThDr. Peter Majda, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Moderátor štúdia, Rektor kňazského seminára, Docent

  SEKRETARIÁT 

  ThLic. Martin Majda, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Referent, Špirituál KS, Docent

   

  TAJOMNÍK ŠTÚDIJNÉHO ODDELENIA

  ThLic. Mgr. Martin Taraj, PhD.

  Prodekan, Tajomník študijného oddelenia TI, Docent

  Referent študijného oddelenia

  Mgr. Zuzana Farkašovská

  Referentka, Nepedagogická zamestnankyňa

  Mgr. Veronika Bandžuchová PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Referent, Odborný asistent