MODERÁTOR ŠTÚDIÁ

rektor kňazského seminára a moderátor TI

SEKRETARIÁT REKTORA 

referent rektorátu kňazského seminára, interný doktorand, prefekt KS

TAJOMNÍK ŠTÚDIJNÉHO ODDELENIA

tajomník študijného oddelenia, prodekan TF pre mobility a rozvoj

Referent študijného oddelenia