doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Univerzitná profesorka
  doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra spoločenských vied

  Hlavná 89
  041 21 Košice

  Kancelária:
  Telefón: +421556836155
  Email: lydia.leskova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Pondelok
  13:00 - 15:00

  ResearchGateORCIDAcademia.eduSCOPUS

  Profesijná charakteristika

   

  Priebeh vzdelania a praxe:

  Vzdelanie:

       2012                 Habilitačné konanie - Katolícka univerzita Ružomberok, Pedagogická fakulta

       2012                 Katolícka univerzita Ružomberok, Teologická  fakulta - – doplňujúce pedagogické štúdium – odborné predmety – sociálna práca

       2004-2008         Doktorandské štúdium – Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., Bratislava, 2008

       2003                  Univerzita Konštantína filozofa Nitra – rigorózna skúška v študijnom odbore sociálna práca

       1998-2002          Univerzita Konštantína Filozofa, fakulta sociálnych vied Nitra – odbor Sociálna práca; ŠZS z predmetov: rómska kultúra, sociálna práca, právo, osvetová práca

       1984 - 1988        Prevádzkovo-ekonomická fakulta - VŠP Nitra, ŠZS z predmetov: ekonomika, riadenie podnikov, M-L F, organizácia výroby

       1980 - 1984        Gymnázium Gelnica

       1972 - 1980        Základná škola Gelnica

   

  Prax:

       01.09.2007 –  trvá                  Teologická fakulta Košice, Katolíckej univerzity v Ružomberku

       2004-2007                             externá zamestnankyňa KU Ružomberok (TF Košice a PF Ružomberok)

       01.01.2004 – 31.10.2007        samostatný radca odboru všeobecnej vnútornej správy Obvodného úradu v Spišskej Novej Vsi

       01.02.2003 – 31.12.2003        prednostka Okresného úradu v Gelnici

       05.02.2000 – 31.01.2003        samostatný radca na úseku sociálno-právnej ochrany a prevencie /OÚ/

       01.12.1994 – 04.02.2000        vedúca odboru sociálnych vecí /ObÚ, OÚ/

       01.02.1994 – 31.11.1994        ObÚ Gelnica, neskôr OÚ Gelnica /od 24.7.1996/  – samostatný referent opatrovateľskej služby

       01.09.1993 – 31.01.1994        ÚP v Gelnici – UoZ

       29.08.1988 – 31.07.1993        Školská správa Spišská Nová Ves, ZŠ Nejedlého Spišská Nová Ves – učiteľka

   

  Certifikáty – osvedčenia - akreditované kurzy - potvrdenia:

     

      2023 Full-text or abstract database? Find out what Scopus and ScienceDirect are all about atElsevier  (17.07.2023 - 2 h.)

      2023  Straight to the point! Scopus and ScienceDirect resources for the holiday season (18.07.2023 - 2 h.)

      2023  Traveling the meandering paths of... advanced searches in Scopus and ScienceDirect (19.07.2023 - 2 h.)

   -

      2022      On/OFF - online a off-line nástroje v práci s mládežou  (50 hodín)  IUVENTA Bratislava

      2022      Prevencia sociálno-patologických javov (50 hodín) IUVENTA Bratislava

   

      2021      Certifikát - eTwinning Žilina -  Ako sa rozhodujeme ?   (webinár - 11.02.2021  -  1 h.)    

       2021      Certifikát - eTwinning Žilina -  Podpora kritického myslenia, motivácia k nemu   (webinár - 09.02.2021  -  1 h.)

       2021      Certifikát - eTwinning Žilina -  Ako rozôíšiť pravdu a hoax   (webinár -  02.02..2021  -  1 h.)

       2021       Certifikát - eTwinning Žilina -  Ako a kedy vyvracať dezinformácie   (webinár -  26.01.2021  -  1 h.)

       2021       Certifikát - eTwinning Žilina -  Senzorická výučba  (webinár -  21.01.2021  -  1 h.)

       2021       Certifikát - eTwinning Žilina -  Médiá - svet, ktorý sám osebe prispieva k skresľovaniu informácií  (webinár - 19.01.2021  -  1 h.)

   

       2020       Certifikát - eTwinning Žilina -  Prečo je dôležitá sociálna inteligencia  (webinár - 17.12.2020  -  1 h.)

       2020       Certifikát - eTwinning Žilina -  Google dokumenty  (webinár - 16.12.2020  -  1 h.)

       2020       Certifikát - eTwinning Žilina -  Pasivita žiaka sa stane minulosťou  (webinár - 14.12.2020  -  1 h.)

       2020       Certifikát - eTwinning Žilina -  Emocionálna inteligencia a jej rozvíjanie na školách  (webinár - 10.12.2020  -  1 h.)

       2020       Certifikát - eTwinning Žilina -  Google prezentácie (webinár - 03.12.2020  -  1 h.)

       2020       Certifikát - AveProsperitA Zvolen a MPSVaR SR - Zdravé prostredie na školách (webinár - 18.11.-27.11.2020  -  16 h.) 

       2020       Osvedčenie - (číslo potvrdenia o akreditácii: AKPSM/0014/2018/1/013) - č. osvedčenia 0017/2018/1/013/017   MŠVVaŠ SR a IUVENTA Bratislava - Globálne vzdelávanie mladých (22.10.2020 - 22.11.2020  - 50 h.)

       2020       Certifikát - eTwinning Žilina -  Online nástroje na tvorbu a publikovanie (nielen) školského časopisu (webinár - 02.11.2020  -  1 h.)

       2020       Certifikát - eTwinning Žilina - Google formuláre (webinár - 12.11.2020 -  1 h.)

       2020       Potvrdenie - Partners for Democratic Change Slovakia (PDCS), Bratislava - Polarizácia na školách a v triedach (základných školách) (21.10.2020  -  4 h.)

       2020       Potvrdenie - Partners for Democratic Change Slovakia (PDCS), Bratislava - Polarizácia na školách a v triedach (stredných  školách) (20.10.2020  -  4 h.)  

       2020       Potvrdenie  - Praemium-Permansio, Facilitas Košice + Asociácia slovenských terapeutov - Arteterapeutické dni východu 2020 (16.-17.10.2020 - 13 h.)

       2020       Certifikát ECDL – SKP005547 - Slovenská informatická spoločnosť,  Bratislava - Európsky vodičský preukaz na PC (27.02.2020) 

   

       2019       Potvrdenie - IUVENTA Bratislava   - Nové trendy a prístupy v práci s mládežou ON - OFF (14.10.2019 - 5 h.)

       2019       Osvedčenie - (číslo potvrdenia o akreditácii: AKPSM/0004/2014/1/126) - č. osvedčenia 0014/2014/1/126/028   MŠVVaŠ SR a IUVENTA Bratislava -  Podpora mladých ľudí pri výbere povolania (01.03.2019 - 09.03.2019   -   40 h.)

       2019       Osvedčenie   -  MŠVVaŠ SR a IUVENTA Bratislava -  Rozvoj soft skills v práci s mládežou

       2019      Osvedčenie - č. PJ-II/2019005 - Ave ProaperitA Zvolen a Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis Bratislava - Kurz posunkového jazyka pre pokročilých -  (24. - 26. 05.2019 - 20 h.)

       2019       Osvedčenie - (číslo potvrdenia o akreditácii: AKPSM/0014/2017/2/003) - č. osvedčenie 0014/2017/2/003/267   MŠVVaŠ SR a IUVENTA Bratislava -  Projektový manažment v práci s mládežou –  modul II. (10.05.- 22.05.2019  -  30 h.)

   

       2018       Osvedčenie - (číslo potvrdenia o akreditácii: AKPSM/0014/2017/2/003) - č. osvedčenia 0014/2017/2/003/194   MŠVVaŠ SR a IUVENTA Bratislava -  Projektový manažment v práci s mládežou –  modul I. (28.09.2018 - 04.10.2018  -   30 h.)

       2018      Osvedčenie - č. 2018023 - Ave ProsperitA Zvolen v spolupráci s Coachingplus Bratislava - Multidisciplinárne intervencie v rozvode (20. - 21. 09. 2018 - 14 h.)

       2018      Osvedčenie - č. PJ-I/2018013 - Ave ProaperitA Zvolen a Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis Bratislava - Kurz posunkového jazyka (11. - 13. 05.2018 - 20 h.)

       2018      Osvedčenie - Inštitút osobnostného rozvoja Piešťany - Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (07. 05. 2018)

   

       2017       Osvedčenie - (číslo potvrdenia o akreditácii: AKPSM/0073/2017/3/008) -  č. osvedčenia  0073/2017/3/008/002   Inštitút neformálneho vzdelávania, Bratislava -  Multiplikátor kampane Rady Európy "Bez nenávisti na internete" (29.09.2017 -  04.10.2017   -  37 h.)

       2016       Osvedčenie - (číslo potvrdenia o akreditácii: 2537/2014/23/3) - č. osvedčenia 73/2016   VŠZaSP sv. Alžbety , Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov, Bratislava - Sociálno- psychologický výcvik (11.04. - 09.09.2016 -  160 h.)

       2014       Osvedčenie - (číslo potvrdenia o akreditácii: AKPSM/0014/2013/2/85) - č. protokolu IU/KNP/2014/6073  IUVENTA Bratislava - Rozvoj životných zručností kooperácie a ko mpetície v práci s mládežou zo sociálne znevýhodneného prostredia (28.02.-31.05.2014  -  40 h. )

       2013       Osvedčenie - (číslo potvrdenia o akreditácii: 2537/2007/406/1) - č. protokolu 39/2013   VŠZaSP sv. Alžbety , Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov, Bratislava - Výcvik supervízorov v sociálnej práci (12.09.2012 - 02.03.2013  -  240  h.)

       2013       Osvedčenie - (číslo potvrdenia o akreditácii: 1678/2008/32/1) - č. protokolu TTSZ/9/2013 Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Bratislava - Tréning trénerov sociálnych zručností (november 2012 - apríl 2013 -  140 h.)

       2013       Certifikát  - (číslo rozhodnutia o akreditácii: 1289/2009/501/4) - Partners for Democratic Change Slovakia (PDCS), Bratislava - Facilitácia -vedenie stretnutí (február a máj 2013  -  50 h.)

       2011       Osvedčenie - (číslo potvrdenia o akreditácii: AKSPM/0017/2011/36) -  č. protokolu 5/2011  Nadácia pre deti Slovenska Bratislava  -  Škola rodinných financií  (13.07.-13.10.2011   -  58 h.)

       2010       Osvedčenie -  (číslo potvrdenia o akreditácii: 1302/10501/2006/2) - č. protokolu  PSP/25/2010   Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Bratislava - Príprava sociálneho poradcu (január 2010 - jún 2010   -  160 h.)

       2008       Certifikát ECDL  - č. SKC009129 – Slovenská informatická spoločnosť – Európsky vodičský preukaz na počítače – verzia sylabu 4.0

       2004       Osvedčenie   (potvrdenie o akreditácii č. 1510/2573/2002/207/2; č. 1510/2573/2002/207/3 ) DAIMONION Košice - Projekt ďalšieho vzdelávania zamestnancov samospráv a učiteľov (19.09.-18.11.2004    -  150 h.)

       2003       Osvedčenie - (číslo potvrdenia o akreditácii: 1315/4432/2001/1) -  č. protokolu 93 - Inštitút pre verejnú správu, Bratislava - Adaptačné prípravné vzdelávanie riadiaceho zamestnanca vo verejnej správe na úseku personálnych činností a odmeňovania (25.09.- 29.09.1995; 09.09.-12.09.2003 -  75 h.)

       2003       Osvedčenie (číslo potvrdenia o akreditácii: 1315/4432/2001/1) - č. protokolu 113 - Inštitút pre verejnú správu, Bratislava - Adaptačné prípravné vzdelávanie riadiaceho zamestnanca vo verejnej  správe na úseku sociálnych vecí (25.09.-29.09.1995; 22.09.- 26.09.2003   -  74 h.)

       2003       Osvedčenie (číslo potvrdenia o akreditácii: 1315/3740/2000/94/1) - č. protokolu 146 - Inštitút pre verejnú správu, Bratislava - Koordinátor prevencie kriminality  (19.05.-21.10.2003  - 128 h.)

       1998       Certifikát - Inforoma, Bratislava - Problem Solving for Better Health    (23.04.-25.04.1998)

       1997       Certifikát - Inforoma, Bratislava - Problem Solving for Better Health   (01.05.-03.05.1997)

       1997       Osvedčenie - MPSVaR SR - Výcvik sociálnych zručností - I. (sebapoznávanie, komunikácia)  (40 h.)

       1997       Potvrdenie - Okresný úrad Košice I. - Prevencia drogových závislostí (19.11.-21.11.1997   -   40 h.)

       1993       Osvedčenie - č. 2327  - CORVEX Training, Bratislava - Účtovníctvo a práca s PC  (18.10.1993-17.12.1993  - 260 h.)