Moderná knižnica

    V univerzitnej knižnici môžete v súčasnosti nájsť viac ako 200 000 kníh. V budove sa nachádzajú priestory na kultúrne a spoločenské podujatia, konferenčné miestnosti, tiché študovne, bufet a množstvo študijných miest s počítačmi umožňujúcimi prístup ku zdigitalizovaným knihám.