Štipendium pre študentov vybraných študijných programov

    Ide najmä o odbory akými sú učiteľstvo, ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo, všeobecné lekárstvo či odbory z oblasti jadra.

    Rezort školstva poskytne študentom štipendium až do 16 500 eur

    Študentky a študenti môžu na štúdium na vysokej škole získať až 16 500 eur na 3 roky. Dôležité je, aby sa v akademickom roku 2024/2025 rozhodli nastúpiť na štúdium takého študijného odboru, ktorý pripravuje na vybrané nedostatkové povolania. Ide o jedno z opatrení rezortu školstva, ktorým chce motivovať maturantov pre výber povolaní, ktoré sú na trhu práce potrebné.

    Ide najmä o odbory akými sú učiteľstvo, ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo, všeobecné lekárstvo či odbory z oblasti jadra. Viac info:https://www.minedu.sk/rezort-skolstva-poskytne-stipendium-16-500-eur-tym-studentom-ktori-sa-rozhodnu-studovat-v-odboroch-ktore-trh-prace-vyrazne-potrebuje/