Študentské mobility Erasmus+

  Program Erasmus+ je zameraný na modernizáciu a zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania v Európe a inde vo svete. Študentom vysokých škôl dáva možnosť zlepšiť si svoje zručnosti a rozšíriť si možnosti zamestnania sa po skončení štúdia.

  Chceš svoje štúdium obohatiť o zážitky v zahraničí? Tak potom je táto výzva pre Teba!

  Chceš skúsiť štúdium či stáž v zahraničí? Klikni tu: https://www.ku.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus-student-ka-131/studium-studijny-pobyt-ka131.html

  Predĺženie termínu na podanie prihlášky na študentské Erasmus+ mobility (štúdium/stáž) v akademickom roku 2021/2022 a 2022/2023 je do 29. 4. 2022 do 11:30h.

  Prihlášku na študijnú mobilitu nájdete tu: https://www.ku.sk/app/cmsFile.php?disposition=a&ID=1593

  Študenti nájdu podrobné informácie k prihláseniu sa na: https://www.ku.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus-student-ka-131/; https://www.ku.sk/medzinarodne-vztahy/ceepus.html