Erasmus+ študent (KA 131)

  Program Erasmus+ je zameraný na modernizáciu a zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania v Európe a inde vo svete. Študentom vysokých škôl dáva možnosť zlepšiť si svoje zručnosti a rozšíriť si možnosti zamestnania sa po skončení štúdia.
  Erasmus+ študent (KA 131)
  Mobilná aplikácia Erasmus+ uľahčí mladým ľuďom prácu s programom Erasmus+
   
  Mobilná aplikácia Erasmus+ umožňuje účastníkom ľahko sledovať ich pokrok v rôznych administratívnych krokoch pred, počas a po ich pobyte v zahraničí. Prostredníctvom aplikácie budú môcť študenti tiež dohodnúť a podpísať svoje dohody o štúdiu online s vysielajúcimi aj prijímajúcimi univerzitami.
   
  Prvá verzia aplikácie je už dostupná pre iOS aj Android. Nové funkcie a neustále aktualizácie ju čoskoro rozšíria na ďalšie skupiny účastníkov programu Erasmus+ a zabezpečia, aby aplikácia pokrývala aj budúce potreby generácie programu Erasmus+.