prof. ThBibl.Lic. ThDr. Anton Tyrol, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Profesor
  prof. ThBibl.Lic. ThDr. Anton Tyrol, PhD.

  Kde ma nájdete

  Teologický inštitút KU v Spišskom Podhradí

  Hrabovská cesta 1A
  034 01, Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón:
  Email: anton.tyrol@ku.sk

  Profesijná charakteristika

  Prof. Anton Tyrol

  narodenie:     4.1. 1960

  maturita:       1979 - Gymnázium Námestovo

  kňazská vysviacka: 17.6. 1984 - Nitra

  doktorát z kat. teológie: 1993 - CMBF Bratislava

  licenciát z bibl. teológie: 1996 - SBF Jeruzalem

  habilitácia:    2001 - UK Bratislava

  profesúra:      2005 - KU Ružomberok

  x-x-x

  2001-2004:    prorektor pre vzdelávanie na KU Ružomberok

  1999-2011:    riaditeľ Katolíckeho biblického diela vo Svite

  2011-              generálny vikár spišského biskupstva