prof. ThBibl.Lic. ThDr. Anton Tyrol, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Profesor
  prof. ThBibl.Lic. ThDr. Anton Tyrol, PhD.

  Kde ma nájdete

  Teologický inštitút KU v Spišskom Podhradí

  Spišská Kapitula 12
  053 04 Spišské Podhradie

  Kancelária: A 226
  Telefón: 053/419 41 11
  Email: anton.tyrol@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Utorok
  13:00 - 15:00
  Štvrtok
  13:00 - 15:00

  Konzultačné hodiny aj na základe individuálnej dohody so študentom.

  ORCID

  Profesijná charakteristika

  Prof. Anton Tyrol

  narodenie:   4.1. 1960

  maturita:       1979 - Gymnázium Námestovo

  kňazská vysviacka: 17.6. 1984 - Nitra

  doktorát z kat. teológie: 1993 - CMBF Bratislava

  licenciát z bibl. teológie: 1996 - SBF Jeruzalem

  habilitácia:    2001 - UK Bratislava

  profesúra:      2005 - KU Ružomberok

  x-x-x

  2001-2004:    prorektor pre vzdelávanie na KU Ružomberok

  1999-2011:    riaditeľ Katolíckeho biblického diela vo Svite

  2011- 2020:   generálny vikár spišského biskupstva

  2019 - predseda Rady Katolíckeho biblického diela
  2020 - farár v Zuberci
  2022 - predseda Rady kvality na Katolíckej univerzite v Ružomberku