Moderátor štúdia, rektor kňazského seminára

  doc. ThDr. Peter Majda, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Moderátor štúdia, Rektor kňazského seminára, Docent

   

  Sekretariát 

  ThLic. Martin Majda, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Referent, Špirituál KS, Docent

   

  Vicerektor kňazského seminára - vedúci ekonomického oddelenia 

  ThDr. Michal Janiga, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Vicerektor KS, Odborný asistent

   

  Tajomník študijného oddelenia, prodekan TF 

  ThLic. Mgr. Martin Taraj, PhD.

  Prodekan, Tajomník študijného oddelenia TI, Docent